موضوعات = فیزیک دریا
تخمینی از جریان های سطحی تنگه هرمز با استفاده از مدل GMDH

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1400

همایون احمدوند؛ محمد اکبری نسب؛ ایمان اسماعیلی پایین افراکوتی؛ محمد علی نجارپور


تاثیر جدیدترین داده های بازتحلیل مدل ECMWF بر تغییرات دمای سطحی آب دریای خزر

دوره 7، شماره 2، اسفند 1400

منیژه وثوقی؛ داریوش منصوری؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی


تدقیق شبیه‌سازی موج آب کم‌عمق بوشهر از طریق تولید باد محلی با تکنیک شبکه عصبی مصنوعی

دوره 7، شماره 1، دی 1400، صفحه 1-19

فرشته کمیجانی؛ مسعود منتظری نمین؛ مهدی کبریایی؛ محمد حسین نعمتی؛ حمید خلیلی


پیش بینی جریانات سطحی آب های تنگه هرمز با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 7، شماره 1، دی 1400، صفحه 35-45

همایون احمدوند؛ محمد علی نجارپور؛ محمد اکبری نسب؛ ایمان اسمعیلی پایین افراکتی


بررسی تأثیر احداث موج‌شکن نخل‌ناخدا در الگوی جریان و کدورت در منطقه

دوره 7، شماره 1، دی 1400، صفحه 47-58

مجید زارع زاده؛ مریم راه بانی؛ صمد حمزه یی؛ مازیار خسروی


الگوی امواج ناشی از باد در دریای خزر

دوره 6، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 1-11

حسین فرجامی؛ اکبر رشیدی ابراهیم حصاری


محاسبه نرخ انتقال رسوبات هم‌اندازه کرانه‌راستا در مناطق ساحلی با استفاده از نظریه نیمه‌خودسانی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 13-24

زهرا غلامی؛ کامران لاری؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ امیرحسین جاوید


مطالعه جریان جزرومدی و جریان باقیمانده در خلیج فارس

دوره 6، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 41-51

ارم قاضی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ مجتبی عظام؛ مجتبی ذوالجودی؛ مسعود ترابی آزاد


شبیه سازی سه بعدی تغییرات فصلی متغیرهای بیولوژیکی خلیج فارس با استفاده از یک مدل NPZD

دوره 6، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 53-70

حسن اکبری نیا؛ مجتبی عظام؛ پرگل قوام مصطفوی


شبیه سازی جبهه ترموهالاینی جریان خروجی خلیج فارس در دریای عمان

دوره 4، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 1-17

ارم قاضی؛ مجتبی عظام؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ مسعود ترابی آزاد؛ اسماعیل حسن زاده


مطالعۀ جبهه های سطحی در دریای عمان

دوره 4، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 19-31

سالار یزدانفر؛ امیر اشتری لرکی؛ محمد اکبری نسب؛ ابوالفضل دلبری


مطالعه الگوی جابه جایی جریان برگشتی کانالیزه

دوره 4، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 45-56

آزاده ولی پور


بررسی امکان رخداد فراجوشی ساحلی در حوالی دماغه جاسک

دوره 4، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 69-84

حسنیه قائمی؛ مریم راه بانی؛ سعید شربتی


ارزیابی مدل‌های مختلف در تخمین طیف امواج بندر امیرآباد

دوره 3، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 7-19

یاسر دهقان؛ وحید چگینی؛ محمد علی نجارپور؛ محمود اخیانی


استخراج شوری سطحی آب دهانه رودخانه اروند با استفاده از تصاویر ماهواره و روش‌های آماری

دوره 3، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 29-40

عباس عینعلی؛ مسعود صدری نسب؛ محمد اکبری نسب


تعیین عمق لایۀ آمیخته و بررسی لایۀ حصاری در خلال مونسون تابستانه و زمستانه در اقیانوس هند شمالی

دوره 3، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 41-55

سعید ملا اسماعیل پور؛ مهدی محمد مهدیزاده؛ اسماعیل حسن زاده؛ محمدرضا خلیل آبادی


تخمین نیروی پسا و مقاومت اصطکاکی یک کشتی با استفاده از مدلسازی عددی و نتایج ارزیابی آزمایشگاهی

دوره 3، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 57-70

هومن حکیم زاده؛ مسعود ترابی آزاد؛ محمد علی بدری؛ فرهود آذرسینا؛ مجتبی عظام


شبیه سازی انتشار آلودگی نفتی– مطا لعه موردی رودخانه اروند در ایران

دوره 3، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 71-84

باقر بهروز؛ ابوالفضل دلبری؛ محمد فیاض محمدی


پردازش داده های مغناطیسی دریا و استخراج نقشه ناهنجاری های مغناطیسی

دوره 3، شماره 1، مرداد 1396، صفحه 1-10

محمدرضا خلیل آبادی؛ محسن صفی خانی؛ حسین شاهمیرزایی


محاسبه جریان ژئوستروفیک در اقیانوس اطلس شمالی

دوره 3، شماره 1، مرداد 1396، صفحه 11-19

مهری فلاحی؛ مسعود صدری نسب