فهرست داوران سال1400

 

 

اسامی داوران سال  1400

ردیف

نام خانوادگی

نام

رتبه علمی/
مدرک تحصیلی

 سازمان

لینک شبکه های اجتماعی

1

احمدنژاد

محمد

استادیار

دانشگاه علوم دریایی امام خمینی

 

2

اسرار

عبدالرضا

استادیار

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 

3

اسماعیلی

مهدی

استادیار

گروه اقیانوس شناسی، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

 

4

اکبری نسب

محمد

استادیار

دانشگاه بابلسر

https://publons.com/researcher/3604528/mohammad-akbarinasab
https://www.linkedin.com/in/mohammad-akbarinasab-935a87a3/
https://www.researchgate.net/profile/Mohammad-Akbarinasab

5

الله یاری بیک

سارا

استادیار

دانشگاه آزاد واحدعلوم تحقیقات تهران

 

6

امتیازجو

مژگان

دانشیار

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

 

7

بابایی

فرزام

استادیار

مدیریت محیط زیست/ دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

 

8

بخشایی

مهسا

استادیار

گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تهران شمال

 

9

جاوید

امیرحسین

استادیار

گروه مهندسی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

https://publons.com/researcher/4827685/amir-h-javid/

10

جمشیدی

سیامک

استادیار

 اقیانوس شناسی دریای خزر پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

https://publons.com/researcher/4580583/siamak-jamshidi/

11

حکیم زاده

هومن

دکتری

شرکت ملی نفتکش ایران

 

12

خلیل آبادی

محمدرضا

استادیار

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

https://publons.com/researcher/5019934/mohammad-reza-khalilabadi/

13

دهقانی

مریم

استاد

دانشکده مهندسی برق و کنترل/دانشگاه شیراز

https://publons.com/researcher/2802704/maryam-dehghani/peer-review/

14

راه بانی

مریم

دانشیار

دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان

https://publons.com/researcher/2987009/maryam-rahbani/

15

رضایی

قاسم

دانشیار

دانشگاه یاسوج

 

16

رئیس السادات

محمد رضا

استادیار

دانشگاه نی ریز

 

17

ستوده

فرشته

دکتری

دانشگاه شیراز

 

18

سیادت موسوی

مصطفی

استادیار

گروه آب،  دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت

 

19

سیوف جهرمی

مریم

استادیار

دانشکده علوم و فنون دریایی و جوی/ دانشگاه هرمزگان

 

20

شیعه علی

مریم

دکتری

دانشگاه فرهنگیان مشهد

 

21

صدری نسب

مسعود

دانشیار

 دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

https://publons.com/researcher/1812310/masoud-sadrinasab/

22

عارفی

محمد مهدی

دانشیار

دانشکده مهندسی برق و کنترل/دانشگاه شیراز

https://publons.com/researcher/1258374/mohammad-mehdi-arefi/

23

عبداللهی فر

علی

استادیار

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 

24

عظام

مجتبی

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

 

25

فرجامی

حسین

استادیار

پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

https://publons.com/researcher/1300992/hossein-farjami/publications/

26

فروزانی

حسن

استادیار

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 

27

فیاض محمدی

محمد

استادیار

دانشگاه خرمشهر

https://publons.com/researcher/4970114/mohammad-fayaz-mohammadi/

28

قاضی

ارم

دکتری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

 

29

قدسی حسن آباد

مجید

استادیار

گروه صنایع دریایی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران

 

30

کازرانی وحدانی

محمد رضا

استادیار

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

https://publons.com/researcher/2702488/mohammad-reza-kazerani-vahdani/

31

کاظمی

علی

استادیار

دانشگاه اراک

 

32

کمالی

رضا

استاد

دانشگاه شیراز

https://publons.com/researcher/4846224/reza-kamali/publications/

33

ماه پیکر

امید

دکتری

گروه فیزیک دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

 

34

محمدی

محسن

استادیار

دانشگاه شیراز

https://publons.com/researcher/4846850/mohsen-mohammadi/

35

مرادی

محمود

استاد

دانشگاه شیراز

 

36

مرتضوی

مهدی

دانشیار

دانشگاه اصفهان

https://publons.com/researcher/4236216/mahdi-mortazavi/publications/

37

مردانی

رضا

دانشیار

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 

38

مرندی

رضا

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

https://publons.com/researcher/3157698/reza-marandi/

39

مشهدی

لیلا

دکتری

دانشگاه تهران

 

40

ملکوتی

حسین

دانشیار

دانشکده علوم وفنون دریایی/ دانشگاه هرمزگان

 

41

منصوری

داریوش

استادیار

 دانشگاه تربیت مدرس/نور

https://publons.com/researcher/4426454/dariush-mansoury/

42

مهرفر

حسام الدین

استادیار

دانشگاه آیت ا... بروجردی

 

43

موحدی نیا

عبدالعلی

استاد

دانشگاه مازندران

https://publons.com/researcher/3603804/abdolali-movahedinia/

44

موسوی

سید محمود

پسا دکتری

پسا دکتری/دانشگاه شیراز

 

45

نهاوندیان

سمیه

استادیار

گروه فیزیک دریا/ دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی/ دانشگاه تربیت مدرس/ نور

 

46

هادوی فر

مجتبی

دانشیار

گروه محیط زیست دانشگاه حکیم سبزواری

 

47

ولی پور

آزاده

استادیار

 دانشگاه آزاد اسلامی جویبار