فهرست داوران سال 1398

اسامی داوران سال  1398  - نشریه هیدروفیزیک

ردیف

نام خانوادگی

نام

مرتبه علمی/
مدرک تحصیلی

سمت / سازمان

1

اسدزاده

عباس

دکتری

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2

اسدی

عباس

استادیار

 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

3

اسرار

عبدالرضا

استادیار

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

4

اکبری نسب

محمد

دانشیار

استادیار دانشگاه بابلسر

5

الله یاری بیک

سارا

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

6

امیری

هادی

استادیار

 دانشکده فنی دانشگاه تهران

7

بدری

محمد علی

دانشیار

پژوهشکده علوم و فن آوری زیر دریا/ دانشگاه صنعتی اصفهان

8

براتی

احسان

استادیار

 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

9

بهمن پور

محمد هادی

دکتری

دانشگاه وسترن استرالیا

10

بینش

علیرضا

استادیار

 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

11

تاج فیروز

بهمن

دکتری

شرکت مهندسین مشاور دریا ترسیم

12

ترابی آزاد

مسعود

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

13

ثقفی فر

حسین

استادیار

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

14

حامدی

سمانه

استادیار

دانشگاه صنعتی شیراز

15

خلیل آبادی

محمدرضا

استادیار

 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

16

خورشیدی

شاپور

استادیار

دانشگاه شیراز

17

خوشروان

همایون

دکتری

مرکز مطالعات و تحقیقات دریای خزر

18

دلبری

ابوالفضل

استادیار

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

19

راه بانی

مریم

دانشیار

دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان

20

رستمی

محمد

استادیار

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

21

رشیدی ابراهیم حصاری

اکبر

استادیار

دانشگاه تربیت مدرس نور

22

رضوی نژاد

روح اله

دانشیار

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

23

رئیسی

امین

دکتری

دانشگاه آزاد اسلامی سما

24

زارع احتشامی

محمد

دکتری

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

25

سهیلی فر

محمدرضا

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه نوشهر

26

شهنی کرم زاده

نیما

استادیار

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

27

شیعه علی

مریم

دکتری

دانشگاه فرهنگیان مشهد

28

صانعی

مجتبی

دانشیار

پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

29

صفرراد

طاهر

استادیار

گروه جغرافیا دانشگاه مازندران

30

طهماسبی

سهراب

استادیار

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

31

عبداللهی فر

علی

استادیار

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

32

عظام

مجتبی

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

33

علمی

فاطمه

استادیار

دانشگاه مازندران

34

غریب رضا

محمدرضا

استادیار

گروه تحقیقات مهندسی رودخانه و سواحل، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

35

غلامی

زهرا

دکتری

 سازمان بنادر و دریانوردی

36

فرجامی

حسین

استادیار

هیات علمی / پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

37

قادر

سرمد

دانشیار

دانشگاه تهران

38

قاسمی

حسن

دانشیار

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

39

قاضی

ارم

دکتری

دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

40

کازرانی وحدانی

محمد رضا

دانشیار

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

41

کاظمی

علی

استادیار

دانشگاه دولتی اراک

42

کاوش تهرانی

مسعود

استاد

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

43

کبیری عطاآبادی

عبدالرضا

استادیار

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

44

کلانتر

ولی

دانشیار

 دانشگاه یزد

45

کمالی

رضا

استاد

دانشگاه شیراز

46

لاری

کامران

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

47

لایقی

بهزاد

مربی

مدیر علوم جوی سازمان هواشناسی ایران

48

مالیان

عباس

استادیار

دانشگاه شهید رجایی

49

محمد عسگری

حسین

استادیار

دانشگاه علوم دریایی خرمشهر

50

محمد مهدیزاده

مهدی

استادیار

دانشگاه هرمزگان

51

محمودی

علی

استادیار

سازمان هوافضا

52

مردانی

رضا

دانشیار

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

53

مظاهری

آذر دخت

استادیار

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

54

معین الدینی

مظاهر

استادیار

دانشگاه تهران

55

مهرفر

حسام

استادیار

دانشگاه آیت ا... بروجردی

56

مهندسی نمین

مستانه

استادیار

استادیار گروه علوم علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آستارا

57

میراعلم

مهدی

استادیار

 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

58

نهاوندیان

سمیه

استادیار

گروه فیزیک دریا/ دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی/ دانشگاه تربیت مدرس/ نور

59

نیک منش

حسین

استادیار

دانشگاه شیراز

60

وفایی نژاد

علیرضا

دانشیار

دانشگاه شهید بهشتی

61

ولی

عباس

مربی

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

62

ولی پور

آزاده

استادیار

 دانشگاه آزاد اسلامی جویبار