نویسنده = محمدرضا خلیل آبادی
تحلیل عددی دریفتر لاگرانژی نوع SVP و بررسی تاثیرات مشخصه‌های هندسی بر عملکرد آن

دوره 7، شماره 1، دی 1400، صفحه 119-131

نادر خارستانی؛ میلاد پیمانی؛ محمدرضا خلیل آبادی


تخمین سرعت جریان با استفاده از تئوری آنتروپی و صحت سنجی با نتایج فلوم‌های آزمایشگاهی و داده‌های رودخانه‌های طبیعی

دوره 6، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 21-34

محمدرضا خلیل آبادی؛ شهاب الدین شجاعی زاده؛ قاسم دهقانی اشکذری


شبیه سازی جریان حجمی در مصب اروندرود با استفاده از مدل MIKE 21

دوره 5، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 1-10

محمدرضا خلیل آبادی؛ باقر بهروز


بررسی خواص هیدروفیزیکی دریای عربی شمالی در خلال مونسون: یک مطالعة عددی

دوره 5، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 47-59

سعید ملا اسماعیل پور؛ مهدی محمد مهدیزاده؛ اسماعیل حسن زاده؛ محمدرضا خلیل آبادی


طراحی تقویت کننده کلاس-D ولتاژ بالا با بازخورد توان برای بارهای پیزوالکتریک

دوره 4، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 75-84

رضا تقوی؛ عبدالخالق محمدیان دهزیری؛ محمدرضا خلیل آبادی؛ رضا مردانی


تعیین عمق لایۀ آمیخته و بررسی لایۀ حصاری در خلال مونسون تابستانه و زمستانه در اقیانوس هند شمالی

دوره 3، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 41-55

سعید ملا اسماعیل پور؛ مهدی محمد مهدیزاده؛ اسماعیل حسن زاده؛ محمدرضا خلیل آبادی


پردازش داده های مغناطیسی دریا و استخراج نقشه ناهنجاری های مغناطیسی

دوره 3، شماره 1، مرداد 1396، صفحه 1-10

محمدرضا خلیل آبادی؛ محسن صفی خانی؛ حسین شاهمیرزایی


پایش کم فشاری‌های جوی و تاثیر آنها بر تراز آب دریای خزر

دوره 3، شماره 1، مرداد 1396، صفحه 51-65

نگین حاتمی باورصاد؛ داریوش منصوری؛ محمدرضا خلیل آبادی


بررسی پارامتر جریان حجمی در تنگۀ هرمز با استفاده از مدل عددی MIKE21

دوره 2، شماره 2، مهر 1395، صفحه 15-26

سید حسین حسن تبار بزرودی؛ محمد رضا خلیل آبادی