نویسنده = محمدرضا خلیل آبادی
تعداد مقالات: 9
1. تخمین سرعت جریان با استفاده از تئوری آنتروپی و صحت سنجی با نتایج فلوم‌های آزمایشگاهی و داده‌های رودخانه‌های طبیعی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 21-34

محمدرضا خلیل آبادی؛ شهاب الدین شجاعی زاده؛ قاسم دهقانی اشکذری


2. شبیه سازی جریان حجمی در مصب اروندرود با استفاده از مدل MIKE 21

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-10

محمدرضا خلیل آبادی؛ باقر بهروز


3. بررسی خواص هیدروفیزیکی دریای عربی شمالی در خلال مونسون: یک مطالعة عددی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 47-59

سعید ملا اسماعیل پور؛ مهدی محمد مهدیزاده؛ اسماعیل حسن زاده؛ محمدرضا خلیل آبادی


4. طراحی تقویت کننده کلاس-D ولتاژ بالا با بازخورد توان برای بارهای پیزوالکتریک

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 75-84

رضا تقوی؛ عبدالخالق محمدیان دهزیری؛ محمدرضا خلیل آبادی؛ رضا مردانی


5. تعیین عمق لایۀ آمیخته و بررسی لایۀ حصاری در خلال مونسون تابستانه و زمستانه در اقیانوس هند شمالی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 41-55

سعید ملا اسماعیل پور؛ مهدی محمد مهدیزاده؛ اسماعیل حسن زاده؛ محمدرضا خلیل آبادی


6. پردازش داده های مغناطیسی دریا و استخراج نقشه ناهنجاری های مغناطیسی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-10

محمدرضا خلیل آبادی؛ محسن صفی خانی؛ حسین شاهمیرزایی


7. پایش کم فشاری‌های جوی و تاثیر آنها بر تراز آب دریای خزر

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 51-65

نگین حاتمی باورصاد؛ داریوش منصوری؛ محمدرضا خلیل آبادی


8. بررسی پارامتر جریان حجمی در تنگۀ هرمز با استفاده از مدل عددی MIKE21

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 15-26

سید حسین حسن تبار بزرودی؛ محمد رضا خلیل آبادی


9. مدل‌سازی سه‌بعدی گردش آب در دریای عمان ‏ با استفاده از مدلMITgcm

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 61-68

محمدرضا خلیل آبادی