نویسنده = محمدرضا خلیل آبادی
تعداد مقالات: 10
1. تحلیل عددی دریفتر لاگرانژی نوع SVP و بررسی تاثیرات مشخصه‌های هندسی بر عملکرد آن

دوره 7، شماره 1، دی 1400، صفحه 119-131

نادر خارستانی؛ میلاد پیمانی؛ محمدرضا خلیل آبادی


2. تخمین سرعت جریان با استفاده از تئوری آنتروپی و صحت سنجی با نتایج فلوم‌های آزمایشگاهی و داده‌های رودخانه‌های طبیعی

دوره 6، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 21-34

محمدرضا خلیل آبادی؛ شهاب الدین شجاعی زاده؛ قاسم دهقانی اشکذری


3. شبیه سازی جریان حجمی در مصب اروندرود با استفاده از مدل MIKE 21

دوره 5، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 1-10

محمدرضا خلیل آبادی؛ باقر بهروز


4. بررسی خواص هیدروفیزیکی دریای عربی شمالی در خلال مونسون: یک مطالعة عددی

دوره 5، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 47-59

سعید ملا اسماعیل پور؛ مهدی محمد مهدیزاده؛ اسماعیل حسن زاده؛ محمدرضا خلیل آبادی


5. طراحی تقویت کننده کلاس-D ولتاژ بالا با بازخورد توان برای بارهای پیزوالکتریک

دوره 4، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 75-84

رضا تقوی؛ عبدالخالق محمدیان دهزیری؛ محمدرضا خلیل آبادی؛ رضا مردانی


6. تعیین عمق لایۀ آمیخته و بررسی لایۀ حصاری در خلال مونسون تابستانه و زمستانه در اقیانوس هند شمالی

دوره 3، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 41-55

سعید ملا اسماعیل پور؛ مهدی محمد مهدیزاده؛ اسماعیل حسن زاده؛ محمدرضا خلیل آبادی


7. پردازش داده های مغناطیسی دریا و استخراج نقشه ناهنجاری های مغناطیسی

دوره 3، شماره 1، مرداد 1396، صفحه 1-10

محمدرضا خلیل آبادی؛ محسن صفی خانی؛ حسین شاهمیرزایی


8. پایش کم فشاری‌های جوی و تاثیر آنها بر تراز آب دریای خزر

دوره 3، شماره 1، مرداد 1396، صفحه 51-65

نگین حاتمی باورصاد؛ داریوش منصوری؛ محمدرضا خلیل آبادی


9. بررسی پارامتر جریان حجمی در تنگۀ هرمز با استفاده از مدل عددی MIKE21

دوره 2، شماره 2، مهر 1395، صفحه 15-26

سید حسین حسن تبار بزرودی؛ محمد رضا خلیل آبادی