پردازش داده های مغناطیسی دریا و استخراج نقشه ناهنجاری های مغناطیسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

آشکارسازی به‌وسیلۀ نقشۀ ناهنجاری‌های مغناطیسی در دریا، یکی از روش‌های آشکارسازی و کنترل غیرفعال تجهیزات سطحی و زیرسطحی ازجمله زیردریایی‌هاست. با توجه به این ‌که امروزه زیردریایی‌ها ازلحاظ صوتی بسیار ساکت ساخته می‌شوند، شناسایی و تشخیص آن‌ها در دریا به‌وسیلۀ آشکارسازهای آکوستیکی مشکل‌ و حتی ناممکن است. به همین علت استفاده از روش آشکارسازی ناهنجاری‌های مغناطیسی ضروری به نظر می‌رسد. با استفاده از این روش، اختلال موجود در میدان مغناطیسی زمین که به‌وسیلۀ جسم فرومغناطیس ایجاد شده آشکار و به کمک پردازش‌های رایانه‌ای، نقشۀ مغناطیسی منطقه تهیه می‌شود. در این پژوهش با پردازش و تحلیل داده‌های مغناطیس‌سنجی، نقشۀ ناهنجاری مغناطیسی در ناحیه خلیج فارس و نزدیک ساحل گناوه؛ پس از تصحیحات لازم تهیه شده است. ناهنجاری‌های مغناطیسی، نخست با استفاده از فیلتر مشتق قائم مرتبۀ اول، به‌منظور برجسته‌سازی ناهنجاری‌‌های سطحی مورد استفاده قرار گرفته است. در ادامه نقشه‌ها با روش واهم‌آمیخت اویلر که با هدف مکان‌یابی و تعیین عمق ناهنجاری‌ها به‌کار می‌رود، پردازش شده است. هر دو روش وجود ناهنجاری‌های سطحی با عمق کم در راستای شمالی جنوبی در پایین و میانه منطقه موردبررسی را نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Marine Magnetic Data Processing and Extracting Magnetic Anomaly

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Khalilabadi 1
  • Hossein Shahmirzaee 2
1
2 Malek-Ashtar University of Technology
چکیده [English]

Detecting by the means of the marine magnetic anomaly maps is one of the detection and passive controlling methods for the surface and subsurface equipments including the submarines. Considering the point that nowadays, that  submarines are made very silent in an acoustic view, detection and recognition of them by using acoustic detector in the sea has become hard and almost impossible. Thus, using magnetic anomaly methods seems to be necessary.  By using this method, the fluctuation in the earth's magnetic field due to a ferromagnetic object is detected and by the help of computer processing, the magnetic map of the area is prepared. In this study, by processing and analyzing magnetometric data, a magnetic anomaly map was created in the region of the Persian Gulf near the Genaveh coast, after necessary corrections. Magnetic anomalies were first used to highlight superficial anomaly using the first-order derivative filter. The maps are further processed using Euler de-convolution method to determine the depth of anomalies. Both methods show surface abnormalities with low depth in the north and south in the lower and middle regions of the study area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Euler de-convolution method
  • ferromagnetic
  • magnetic anomaly
  • Persian Gulf
 
[1] May D, Wren GG. Detection of submerged vessels using remote sensing techniques. Australian Defence Force Journal. 1997 Nov; 127:8.
[2] Pavón-Carrasco FJ, Torta JM, Catalán M, Talarn À, Ishihara T. Improving total field geomagnetic secular variation modeling from a new set of cross-over marine data. Physics of the earth and Planetary Interiors. 2013 Mar 1;216:21–31.
[3]           Arnold JB. Marine magnetometer survey of archaeological materials near Galveston, Texas. Historical Archaeology. 1987;21(1):18–47.
[4]           Gorodnitskiy AM, Brusilovskiy YV, Ivanenko AN, Filin AM, Shishkina NA. New methods for processing and interpreting marine magnetic anomalies: Application to structure, oil and gas exploration, Kuril forearc, Barents and Caspian seas. Geoscience Frontiers. 2013;4(1):73–85.
[5] جزائری جونقانی سید سجاد، اسکویی بهروز. برآورد عمق بی‌هنجاری‌های مغناطیسی زمینی با استفاده از روش واهم آمیخت اویلر استاندارد در منطقۀ رشم استان سمنان. مجلۀ فیزیک زمین و فضا. 1390;27(2):43-33.
[6] امیرپور اصل میاندوآب امیر، سهرابی قهرمان. پردازش و تفسیر داده‌های مغناطیس هوابرد برای تعیین مرز ساختارهای مغناطیسی و محل گسل‌های مدفون ایران. علوم زمین. 1395؛97: 115-122.
[7] آزاد محمدرضا. کاربرد فیلتر گسترش رو به بالا در تفسیر داده‌های میدان مغناطیس به همراه تعیین ارتفاع بهینه در منطقۀ منصورآباد. مجلۀ فیزیک زمین و فضا. 1394;41(2):229-238.
[8] Hall  E. Use of Proton Magnetometer in Underwater Archaeology. Journal of Archaeometry. 2007;9:32-43.
[9] Finlay CC, Maus S, Beggan CD, Bondar TN, Chambodut A, Chernova TA, et al. International Geomagnetic Reference Field: the eleventh generation. Geophysical Journal International. 2010;183(3):1216–30.
[10] White  james, Beamish D. Levelling aeromagnetic survey data without the need for tielines. geophysical prospecting. 2015;63:451–60.
[11]  Cooper GR, Cowan D. Filtering using variable order vertical derivatives. Computers & Geosciences. 2004;30(5):455–59.
[12]  Guo-Qing M, Xiao-Juan D, Li-Li L, Ling-Shun M. Interpretation of magnetic anomalies by horizontal and vertical derivatives of the analytic signal. Applied Geophysics. 2012; 9(4):468–74.