تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 8
تعداد مقالات 68
تعداد نویسندگان 140
تعداد مشاهده مقاله 21,709
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 19,369
نسبت مشاهده بر مقاله 319.25
نسبت دریافت فایل بر مقاله 284.84
تعداد مقالات ارسال شده 147
تعداد مقالات رد شده 37
تعداد مقالات پذیرفته شده 68
درصد پذیرش 46
زمان پذیرش (روز) 120
تعداد پایگاه های نمایه شده 4
تعداد داوران 1086

 

 دوفصلنامه علمی- پژوهشی هیدروفیزیک توسط دانشگاه صنعتی مالک اشتر و با هدف انتشار نتایج جدیدترین تحقیقات و پژوهش‌های صورت گرفته، در زمینه‌های تخصصی زیر منتشر می‌شود. در همین راستا، از کلیه اندیشمندان، صاحبنظران، پژوهشگران و دانشجویان گرامی دعوت می‌شود، نتایج تحقیقات خود را برای چاپ و انتشار در نشریه ارسال نمایند.

 

الف: زمینه‌های تخصصی :

فیزیک‌ دریا، آکوستیک و صوت، انتشار امواج‌آکوستیکی،‌ الکترومغناطیسی‌ و...، لیزرآکوستیک، اپتوآکوستیک، مبدل‌ها و ترانسدیوسرها، مخابرات زیرآب، پردازش سیگنال و تصویر، آشکارش و تخمین، سونار، محیط دریا واکتشاف از طریق امواج.

 

ب: مقالات قابل پذیرش:

مقالات پژوهشی بدیع: حاوی نتایج بدست آمده از مطالعات و پژوهش‌های علمی و کاربردی.

مقالات مروری: شامل گردآوری نتایج غالب مطالعات قبلی در موضوعی مشخص که نویسنده به واسطه تخصص ویژه خود، گردآوری کاملی انجام داده و در خصوص موضوعات اظهار نظر می‌کند. در این نوع مقالات که به دعوت سردبیر توسط صاحبنظران نگاشته می شود، حداقل 30 مرجع مورد استفاده قرار می گیرد که حداقل 10% آنها متعلق به خود نویسنده است.

مقالات کوتاه: شامل یادداشت‌های فنی، گزارش‌های مختصر فنی و مقالات نقدکننده است که معمولا در2 الی3 صفحه و با رعایت کلیه اصول مقاله نویسی، نگاشته می‌شود.

 

خواهشمند است قبل از ارسال مقاله، بخش راهنمای نویسندگان و اصول اخلاقی را به دقت مطالعه فرمایید.

 

شماره جاری: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 8، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-176 

5. بررسی خواص هیدروفیزیکی دریای عربی شمالی در خلال مونسون: یک مطالعة عددی

صفحه 47-59

سعید ملا اسماعیل پور؛ مهدی محمد مهدیزاده؛ اسماعیل حسن زاده؛ محمدرضا خلیل آبادی


7. تخمین انرژی قابل استحصال از امواج با ایجاد جریان‌های شکافنده مصنوعی

صفحه 73-85

بهارک صباحی نمینی؛ مجید قدسی حسن آباد؛ سارا الله یاری بیک؛ مجتبی عظام


11. شبیه‌سازی و مشاهدۀ تجربی تولید پالس صوتی با تابش پالس لیزر روی فلز

صفحه 125-132

حسین شاهمیرزایی؛ عبدالرضا اسرار؛ رضا مردانی؛ محمد هادی سخنور


12. اندازه‌گیری چندمسیری در دریا، شبیه‌سازی و تخمین کانال آکوستیکی

صفحه 133-148

عباس اسدزاده؛ سید محمد علوی؛ محمود کریمی؛ هادی امیری