اهداف و چشم انداز

     اهداف:

ارتقاء و توسعه مفاهیم و مبانی علمی در حوزه هیدروفیزیک شامل:

 •        فیزیک دریا
 •       آکوستیک و صوت
 •       انتشار امواج آکوستیکی، الکترومغناطیس و ...
 •       لیزر آکوستیک
 •       اپتوآکوستیک
 •       مبدل‌ها و ترانسدیوسرها
 •       مخابرات زیر آب
 •       پردازش سیگنال و تصویر
 •       آشکارش و تخمین
 •       سونار
 •       محیط دریا
 •       اکتشاف از طریق امواج
 •      ناوبری
 •     هیدرودینامیک

      انتشار تازه‌ترین دستاوردهای برجسته علمی استادان، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی؛

     ایجاد بستر مناسب برای ارتباط علمی و تبادل نظر میان استادان، پژوهشگران و دانشجویان