درباره نشریه

 دوفصلنامه هیدروفیزیک توسط دانشگاه صنعتی مالک اشتر و با هدف انتشار نتایج جدیدترین تحقیقات و پژوهش‌های صورت گرفته، در زمینه‌های تخصصی زیر منتشر می‌شود. در همین راستا، از کلیه اندیشمندان، صاحبنظران، پژوهشگران و دانشجویان گرامی دعوت می‌شود، نتایج تحقیقات خود را برای چاپ و انتشار در نشریه ارسال نمایند. این نشریه، طبق اعلام دفتر سیاست‌گذاری و امورپژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طی نامه شماره 3/18/214262 مورخ 1396/09/19موفق به اخذ اعتبار علمی - پژوهشی از شماره پاییز و زمستان 1394 گردید.

 

نظم انتشار: دوفصلنامه                                                                                      شهر محل انتشار: شیراز

 

سال آغاز انتشار: اسفند1394                                                                              حوزه تخصصی: فیزیک

 

وضعیت دسترسی: دسترسی آزاد                                                                     هزینه انتشار: ندارد

 

نوع داوری: دو سوناشناس                                                                               حداکثر درصد مشابهت قابل قبول: 30 درصد

 

الگوی استناددهی: ونکوور                                                                              رتبه در ارزیابی کمیسیون نشریات در سال 1398: "ب"

 

نرم افزار بررسی مشابهت یابی و سرقت علمی: سامانه همانندجو-ایرانداک

 

مقالات قابل پذیرش: مروری، کوتاه، پژوهشی بدیع