راهنمای نویسندگان

 شیوه ارسال مقاله:

ارسال مقاله به صورت برخط (آنلاین) و توسط  وبگاه مجله www.hydrophysics.ir انجام پذیر است. ارسال مقاله برای اولین بار مستلزم ثبت نام در وبگاه مذکور است. ثبت نام در سامانه با ایمیلی غیر از ایمیل یاهو(yahoo) و ترجیحاً ایمیل دانشگاهی انجام پذیرد. کلیۀ مقالات پس از دریافت، اعلام وصول گردیده و برای ارزیابی به داوران مجله ارسال خواهد شد. پس از اتخاذ رأی داوران و تأیید هیئت تحریریه، مقاله در نوبت چاپ قرار گرفته و به اطلاع نویسنده محترم خواهد رسید.

مقاله به زبان فارسی و با استفاده از نرم افزار word 2010 و نسخه‌های جدیدتر و به صورت دو ستونه و حداکثر در 12 صفحه  A4 تهیه شود. (مقالات با تعداد صفحات بیشتر، در صورت تایید هیات تحریریه قابل بررسی می باشد.)

هرمقاله باید 3 فایل داشته باشد:

الف: فایل اصلی مقاله با نام manuscript ذخیره و در سامانه به عنوان "فایل اصلی مقاله" ارسال ‌شود. (بدون ذکر نام نویسندگان و با فرمت docx)

ب: فایل اطلاعات نویسندگان باید با نام author ذخیره و در سامانه به عنوان "مشخصات نویسندگان" ارسال شود. برای آماده سازی این فایل در صفحه‌ای عنوان مقاله در بالا و نام کلیه مولفان به ترتیب، به همراه نشانی آن‌ها شامل مرتبه علمی، ارگان مربوطه، شهر محل اقامت، نشانی پست الکترونیک و شماره تماس به صورت فارسی و در صفحه دوم مانند صفحه اول به انگلیسی نوشته شود. نام نویسنده مسئول با علامت (*) مشخص گردد. در مقالات دانشجویی، نکته حائز اهمیت اینست که دانشجو به عنوان نویسنده اول و استاد راهنما به عنوان نویسنده دوم و مسئول مکاتبات ثبت شود.

ج: فایل فرم تعهد نامه اسکن شده که به امضاء نویسنده مسئول رسیده باشد. در صورتی که مقاله حاصل پایان نامه کارشناسی ارشد و رسالۀ دکتری باشد، ذکر اسامی کلیه نویسندگان (دانشجو، استادان راهنما) و تایید تعهدنامه توسط همۀ آن‌ها الزامی است. این فایل با نام  copyright ذخیره و در سامانه به عنوان "کپی رایت" ارسال شود.

د: فرم تعارض منافع اسکن شده که به امضا نویسنده مسئول رسیده باشد.

ه: نتیجه مشابهت یابی. که پس از ورود به سامانه https://tik.irandoc.ac.ir، ثبت نام و بارگذاری مقاله به ایمیل سردبیر ارسال می شود. قبل از ارسال مقاله، وارد سامانه همانندجو شده و پس از مطالعه دقیق راهنمای سامانه، ثبت نام  نموده و  مقاله را بارگذاری نمایید.  در مرحله ای که از شما نشانی ایمیل و شناسه جهت ارسال نتیجه می شود، ایمیل سردبیر نشریه : Moradi1ir@yahoo.com و شناسه: h26i4 وارد نمایید.

 

راهنمای ثبت نام در سامانه و ارسال مقاله

فرم تعهد نامه

نمونه فرمت مقاله

شیوه استناد

سامانه همانند جویی

فرم تعارض منافع

template