دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 6، شهریور 1397، صفحه 1-126 

مقاله پژوهشی

شبیه سازی جبهه ترموهالاینی جریان خروجی خلیج فارس در دریای عمان

صفحه 1-17

ارم قاضی؛ مجتبی عظام؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ مسعود ترابی آزاد؛ اسماعیل حسن زاده


مطالعۀ جبهه های سطحی در دریای عمان

صفحه 19-31

سالار یزدانفر؛ امیر اشتری لرکی؛ محمد اکبری نسب؛ ابوالفضل دلبری