نویسنده = رضا مردانی
تعداد مقالات: 4
1. شبیه‌سازی و مشاهدۀ تجربی تولید پالس صوتی با تابش پالس لیزر روی فلز

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 125-132

حسین شاهمیرزایی؛ عبدالرضا اسرار؛ رضا مردانی؛ محمد هادی سخنور


2. طراحی تقویت کننده کلاس-D ولتاژ بالا با بازخورد توان برای بارهای پیزوالکتریک

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 75-84

رضا تقوی؛ عبدالخالق محمدیان دهزیری؛ محمدرضا خلیل آبادی؛ رضا مردانی


3. بررسی و مقایسۀ تجربی و تئوری میزان گذردهی آکوستیکی بدنه شناورهای کامپوزیتی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 119-126

مهرزاد بهزادی؛ رضا مردانی


4. بررسی تغییر دمای سیال بر عملکرد ترانسدیوسر آکوستیکی توان بالا

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 21-27

محمد هادی سخنور؛ رضا مردانی