طراحی و ساخت یک لیزر سبز-آبی بر اساس تولید هماهنگ‌های لیزر Nd:YAG برای استفاده در سامانه‌ لیدار دریایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مجتمع دانشگاهی علوم کاربردی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

در این مقاله، به چیدمان آزمایشگاهی یک لیزر سبز - آبی مناسب برای کاربرد های لیدار دریایی پرداخته می شود که بر اساس هماهنگ های دوم، سوم و چهارم لیزر Nd:YAG طراحی و ساخته شده است. امروزه عمق‌ سنجی و تشخیص اجسام زیر سطح آب با کمک سامانه‌ های لیداری در حوزه های مختلف تحقیقاتی و نظامی مورد نیاز است. برای تولید تابش لیزر سبز - آبی، در اینجا از ترکیب یک لیزر Nd:YAG پالسی با ساختار نوسانگر - تقویت کننده همراه با بلورهای غیرخطی KTP، DKDP و KDP به ترتیب برای تولید طول موج های 532، 355 و 266 نانومتر استفاده شده است. با انرژی دمش 1/1 ژول، حداکثر انرژی 700، 220 و 65 میلی ژول در هماهنگ های دوم، سوم و چهارم لیزر Nd:YAG بدست آمد. بازده تبدیل نوری به نوری در طول موج های 532، 355 و 266 نانومتر به ترتیب 64، 20 و 9 درصد است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Design and Fabrication of a Green-Blue Laser based on Harmonics Generation of Nd:YAG Laser for use in Marine LIDAR System

نویسندگان [English]

  • hasan ebadian
  • alireza pezh
  • majid babai tooski
  • abbas maleki
Faculty of Applied Sciences, Malek Ashtar University of Technology
چکیده [English]

In this paper, the experimental setup of a blue - green laser suitable for Marine LIDAR applications is discussed, which is designed and fabricated based on the second, third and fourth harmonics of Nd:YAG laser. Today, bathymetry and detection of objects under the water surface with the help of LIDAR systems are needed in various research and military fields. To produce green-blue laser radiation, here a combination of a pulsed Nd:YAG laser with an oscillator - amplifier structure along with nonlinear crystals KTP, DKDP and KDP is used to generate wavelengths of 532, 355 and 266 nm, respectively. With the pump pulse energy of 1.1 J, the maximum energy of 700, 220 and 65 mJ was obtained in the second, third and fourth harmonics of the Nd:YAG laser. The optical - to - optical conversion efficiency at wavelengths of 532, 355 and 266 nm is 64, 20 and 9%, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marine LIDAR
  • harmonic generation
  • phase matching
  • Nd:YAG laser