ارزیابی روش های پیشبینی تغییرات سرعت شناور در هنگام مواجه با امواج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم جوی و اقیانوسی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)، نوشهر، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت علوم ناوبری دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)، نوشهر، ایران

3 دانشجوی دکتری فیزیک دریا دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

4 دانشیار گروه غیر زیستی، جوی و اقیانوسی، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

چکیده

در نرم‌افزار مسیریابی دریایی تعیین سرعت شناور در وضعیت جوی ناآرام بسیار مهم می‌باشد. این مطالعه، شش روش تعیین میزان اتلاف سرعت کشتی‌ها در اثر برخورد با امواج را در محیط برنامه‌نویسی پایتون اجرا و درصدد این است تا مناسب‌ترین پارامتر بندی برای به‌کارگیری در الگوریتم مسیریابی آب و هوایی شناسایی شود. شش متدلوژی عبارت‌اند از: روش‌های بودویچ، آرتسِن، کوون، تسو - چنگ، ونگ - شا و لیو؛ که به‌منظور تکمیل این تحلیل و مقایسه روش‌های بررسی، ویژگی‌های مربوط به وضعیت دریانوردی: مانند بزرگی ارتفاع یا جهت امواج و همین‌طور مختصات ذاتی کشتی مورد تحلیل قرار می‌گیرند. با به‌حساب آوردن شرایط مختلف دریانوردی و تطابق آن‌ها بر شناور انتخاب‌شده اثر اتلاف سرعت کشتی به علت وجود امواج از طریق اجرای شش روش پیش‌گفته مورد بررسی قرار می‌گیرد. در پایان، از نتایج به‌دست‌آمده تعیین گردید که روش آرتسن و ونگ - شا بهترین پارامتربندی را در خصوص اتلاف و کاهش سرعت ارائه داده و نیز مشخص گردید چه اختلاف‌هایی بین این روش‌ها با سایر روش‌ها درزمانی که بر یک شناور اعمال می‌شوند وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Studying the methods of predicting changes in ship speed when encountering waves

نویسندگان [English]

  • Mehriar Alimohammadi 1
  • Hossein Karimpoor 2
  • Hamed Samdaliri 3
  • Mahdi MOHAMMAD MAHDIZADEH 4
1 Assistant Professor of Atmospheric and Oceanic Sciences, Imam Khomeini University of Marine Sciences, Nowshahr, Iran
2 Senior expert in navigation science management, Imam Khomeini University of Marine Sciences , Nowshahr, Iran
3 PhD student in marine physics, Hormozgan University, Bandar Abbas, Iran
4 Department of Non - biological Sciences, Faculty of Marine Science and Technology, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

In marine navigation software, it is very important to determine the floating speed in turbulent weather. This study implements six methods of determining the speed loss of ships due to collision with waves in the Python programming environment and tries to identify the most suitable parameterization to be used in the weather routing algorithm. The six methodologies are: the methods of Bodewich, Artesen, Kwon, Tso Wecheng, Weng and Sha and Liu; In order to complete this analysis and compare the investigation methods, the features related to the seafaring situation, such as the magnitude of the height or the direction of the waves, as well as the inherent coordinates of the ship, are analyzed. By taking into account the different sailing conditions and matching them on the selected vessel, the effect of the ship's speed loss due to the presence of waves is investigated through the implementation of the aforementioned six methods. In the end, from the obtained results, it was determined that Artesen and Wang's method provided the best parameterization regarding loss and speed reduction, and it was also determined what the differences between these methods and other methods are when they are applied to a vessel.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Waves
  • Wind
  • Speed changes
  • Routing