بررسی تحلیل طیفی متقابل جریانات زیرسطحی در تنگه‌ی هرمز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران

2 دانشگاه تهران

چکیده

دریا محیطی پرتلاطم است و پدیده‌های زیادی در محیط دریا مشاهده می‌شودشناخت این پدیده‌ها نیاز به داده‌برداری زمانی با گام مناسب آن پدیده  استدر این مطالعه  با استفاده از داده‌های مورینگ اندازه‌گیری شده جریان از دسامبر ۱۹۹۶ تا مارس ۱۹۹۸ توسط دانشگاه میامی در بخش جنوبی تنگه ی هرمز از سطح تا بستر،  با روش‌های تحلیل طیفی متقابل و تحلیل طیف دوار، جریان‌های زیرسطحی برای مدت مذکور در اعماق مختلف تجزیه و تحلیل  شده است. نتایج نشان داد که پدیده‌های غالب در این منطقه، در دوره‌های چهار ماهه، روزانه، نیمه روزانه و۲۱ روزه مشاهده می‌شوند. با ترسیم نمودار طیف توان دوار برای اعماق مختلف،  مشخص شد که از عمق 50 متری تا بستر، مؤلفه ساعت‌گرد در پیک‌های روزانه، نیم‌روزانه، 16 ساعته غالب می‌باشد. همچنین  در نیمهی اول سال، اندازه‌ی سرعت جریان‌ها از نیمه‌ی دوم سال بیش‌تر است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of Cross - Spectral Analysis of Subsurface Currents in the Strait of Hormuz

نویسندگان [English]

  • Mohammad Akbarinasab 1
  • Abas Ali Aliakbari Bidokhti 2
  • Mehdi Jafarzadeh Mayvan 1
1
2
چکیده [English]

The marine is a dynamic and continuously changing environment with many phenomena that have specific characteristics. In this study, the mathematical methods such as cross-spectral analysis and Rotary spectrum analysis and calculation have been made using moored acoustic Doppler current profiler data from the Straits of Hormuz during the period December 1996 to March 1998.The results showed that the highest peak energy domains occur in the four-month, diurnal, semidiurnal and 21 days phenomenon. In order to study the temporal variation characteristics of the current at the mooring station, we calculated the current fluctuations from 10 to 101m levels by using the cross-spectral analysis and Rotary spectrum analysis methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spectral Analysis
  • surface and subsurface currents
  • the Straits of Hormuz
[1]  Yuan Y, Zhao J, Wang H, Lou R, Chen H, Wang K. Current measurements and spectral analyses in the upper 450 m and deep layers of the northeastern South China Sea. Science in China Series D: Earth Sciences. 2002;45(11):1008-26.
[2]Cushman-Roisin B, Beckers J-M. Introduction to geophysical fluid dynamics: physical and numerical aspects: Academic Press; 2011.
[3] Matsuyama M, Kitade Y, Senjyu T, Koike Y, Ishimaru T. Vertical structure of a current and density front in the Strait of Hormuz. Offshore Environments of the ROPME after the War related Oil-Spill. 1998:23-34.
[4] حمزه‌ئی ماشاری، ص. مطالعه‌ی میدانی جریانهای تنگه‌ی هرمز.
{پایان نامه کارشناسی ارشد}.تهران:  واحد علوم و تحقیقات تهران؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ 1387.
[5] ارم قاضی، ر. مطالعه تغییرات جریان‌های گذرا، دما و شوری در خلیج‌فارس، بر اساس داده‌های میدانی{ پایان نامه کارشناسی ارشد}.
تهران:  واحد علوم و تحقیقات تهران؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ 1387.
 [6] Johns WE, Zantopp RJ. Data report for the Strait of Hormuz Experiment, December 1996-March 1998. RSMAS, University of Miami Technical Report 99. 1999;1:1999.
[7] Chen SJ, Ma JR. The Methods of the Oceanic Data Processing and Analysis and Their Application. Beijing: China OceanPress. 1991:1-660.
[8]  Johns WE, Yao F, Olson DB, Josey SA, Grist JP, Smeed DA. Observations of seasonal exchange through the Straits of Hormuz and the inferred heat and freshwater budgets of the Persian Gulf. Journal of Geophysical Research: Oceans. 2003 Dec 1;108(C12).
[9]Ghaffari P, Chegini V. Acoustic Doppler Current Profiler observations in the southern Caspian Sea: shelf currents and flow field off Freidoonkenar Bay, Iran. Ocean Science Discussions. 2009;6(4).