دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، مهر 1394، صفحه 1-66 

مقاله پژوهشی

1. مدل‌سازی ساختار میدان‌های دما و شوری آب دریای خزر با استفاده از مدل POM

صفحه 1-13

داریوش منصوری؛ مسعود صدری نسب؛ محمد اکبری نسب


2. مطالعه‌ی پارامترهای فیزیکی آب در تنگه‌ی هرمز

صفحه 15-24

جعفر عزیزپور؛ سیدمصطفی سیادت موسوی؛ وحید چگینی


3. بررسی تحلیل طیفی متقابل جریانات زیرسطحی در تنگه‌ی هرمز

صفحه 25-31

محمد اکبری نسب؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ مهدی جعفرزاده مایوان


4. اندازه‌گیری میدانی جریان در رودخانه کارون

صفحه 33-39

مازیار خسروی؛ سید مصطفی سیادت موسوی؛ صادق یاری؛ جعفر عزیزپور مهمانداری