موضوعات = مبدل ها و ترانسدیوسرها
طراحی و شبیه سازی قیچی جراحی التراسونیک

دوره 7، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 119-131

محمدرضا ظفرخواه؛ عبدالرضا اسرار؛ محمد رضا کازرانی وحدانی


بهبود حساسیت هیدروفن با استفاده از ترانزیستور گیت معلقِ دارای Proof Mass در فرکانس‌های پایین

دوره 7، شماره 1، دی 1400، صفحه 71-77

روزبه نگهداری؛ محمد زارع احتشامی؛ حسین شاهمیرزایی؛ محمدرضا کازرانی وحدانی


بررسی تغییر دمای سیال بر عملکرد ترانسدیوسر آکوستیکی توان بالا

دوره 3، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 21-27

محمد هادی سخنور؛ رضا مردانی