کلیدواژه‌ها = تعمیرپذیری
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و ارائه الگوی طراحی و توسعة الزامات تعمیرپذیری سیستم‌های یک شناور دریایی به کمک تصمیم‌گیری چندمعیاره

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 95-111

محسن خسروی فر؛ مهدی کرباسیان؛ سید اکبر نیلی پور طباطبایی