کلیدواژه‌ها = مصب اروندرود
تعداد مقالات: 1
1. شبیه سازی جریان حجمی در مصب اروندرود با استفاده از مدل MIKE 21

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-10

محمدرضا خلیل آبادی؛ باقر بهروز