نویسنده = کامران لاری
تعداد مقالات: 4
1. محاسبه نرخ انتقال رسوبات هم‌اندازه کرانه‌راستا در مناطق ساحلی با استفاده از نظریه نیمه‌خودسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1400

زهرا غلامی؛ کامران لاری؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ امیرحسین جاوید


2. بررسی کارایی روش گیاه پالایی در کاهش هم زمان نمک و نیترات از آب خام

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 25-32

زهره یونسی پورماسوله؛ کامران لاری؛ رکسانا موگویی


3. نقش اثر اصطکاک بستر بر تغییرپذیری جبهه شوری‌ در خلیج ‌فارس

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 15-25

عبدالصمد رهنمانیا؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ مجتبی عظام؛ کامران لاری؛ سرمد قادر


4. بررسی مدل های تجربی انتقال رسوب در بندر لنگه

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-13

کامران لاری؛ سید محمد تقی ساداتی پور؛ مصطفی ممقانی