نویسنده = کامران لاری
محاسبه نرخ انتقال رسوبات هم‌اندازه کرانه‌راستا در مناطق ساحلی با استفاده از نظریه نیمه‌خودسانی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 13-24

زهرا غلامی؛ کامران لاری؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ امیرحسین جاوید


بررسی کارایی روش گیاه پالایی در کاهش هم زمان نمک و نیترات از آب خام

دوره 5، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 25-32

زهره یونسی پورماسوله؛ کامران لاری؛ رکسانا موگویی


نقش اثر اصطکاک بستر بر تغییرپذیری جبهه شوری‌ در خلیج ‌فارس

دوره 4، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 15-25

عبدالصمد رهنمانیا؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ مجتبی عظام؛ کامران لاری؛ سرمد قادر


بررسی مدل های تجربی انتقال رسوب در بندر لنگه

دوره 2، شماره 2، مهر 1395، صفحه 1-13

کامران لاری؛ سید محمد تقی ساداتی پور؛ مصطفی ممقانی