نویسنده = مصطفی ممقانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مدل های تجربی انتقال رسوب در بندر لنگه

دوره 2، شماره 2، مهر 1395، صفحه 1-13

کامران لاری؛ سید محمد تقی ساداتی پور؛ مصطفی ممقانی