نویسنده = هادی امیری
مدل‌سازی و شبیه‌سازی شدت هدف برای زیردریایی روسی کلاس آکولا

دوره 5، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 43-49

علی بیات؛ عباس بشارتی سیدانی؛ هادی امیری


اندازه‌گیری چندمسیری در دریا، شبیه‌سازی و تخمین کانال آکوستیکی

دوره 5، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 133-148

عباس اسدزاده؛ سید محمد علوی؛ محمود کریمی؛ هادی امیری