کلیدواژه‌ها = خلیج‌فارس
تعداد مقالات: 3
1. بررسی جریان و عدم تقارن کشندی در آب‌های کم‌عمق جنوب‌شرق جزیرۀکیش

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-12

سیدطالب حسینی؛ صادق یاری


3. نقش اثر اصطکاک بستر بر تغییرپذیری جبهه شوری‌ در خلیج ‌فارس

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 15-25

عبدالصمد رهنمانیا؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ مجتبی عظام؛ کامران لاری؛ سرمد قادر