جستاری بر توسعه و کاربردهای فناوری های کوانتومی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشگاه خلیج فارس

2 دانشگاه شیراز

چکیده

علم و دانش همراه با فناوری‌های نوین همواره نقش کلیدی در تامین نیازهای دفاعی و امنیت ملی ایفا کرده است. فناوری‌های‌ کوانتومی از جمله فناوری‌های نوظهوری هستند که از قوانین طبیعت برای ارائه قابلیت‌های بی‌سابقه در سنجش، تصویربرداری، ارتباطات و محاسبات استفاده می‌کنند و به دلیل کاربرد دوگانه، پتانسیل تغییر شکل جهان و برانگیختن یک مسابقه تسلیحاتی جدید را دارند. فن‌آوری‌های کوانتومی برای کاربردهای نظامی، قابلیت‌های جدیدی را معرفی می‌کنند، کارایی را بهبود می‌بخشند و دقت را افزایش می‌دهند، در نتیجه منجر به «جنگ کوانتومی» می‌شود که در آن استراتژی‌ها، دکترین‌ها، سیاست‌ها و اخلاقیات جدید نظامی باید ایجاد شود. این گزارش یک نمای کلی از فن‌آوری‌های کوانتومی در دست توسعه ارائه می‌کند، همچنین مقیاس زمانی مورد انتظار تحویل یا تأثیر استفاده را تخمین می‌زند. بر این اساس، سرمایه‌گذاری‌های عمومی و خصوصی قابل ملاحظه ای در سراسر جهان برای توسعه این فناوری‌ها و خروج از آزمایشگاه‌ها و ورود به مرحله عملیاتی صورت گرقته است. با توجه به توسعه فناوری، تهدیدات ایجاد شده نیز به طور فزاینده ای متنوع هستند و فناوری‌های کوانتومی احتمالا زندگی ما را در 20 سال آینده متحول خواهند کرد. ما در این مقاله یک مقدمه کلی پیرامون فناوری کوانتومی در حال پیشرفت ارایه می دهیم و کاربردهای نظامی فناوری کوانتومی برای حوزه های مختلف دفاعی را مورد بررسی قرار داده و در نهایت گزارشی از وضعیت کنونی دستیابی به این فناوری در جهان ارایه خواهیم داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An inquiry on the development and applications of quantum technologies

نویسندگان [English]

  • حسین Nikmanesh 1
  • Mohammadreza Banafian 1
  • esmail pourjafar 2
1 Persian Gulf University
2 Shiraz University
چکیده [English]

Science and knowledge along with new technologies have always played a key role in providing defense and national security needs. Quantum technologies are among emerging technologies that use the laws of nature to provide unprecedented capabilities in sensing, imaging, communication, and computing, and because of their dual use, have the potential to reshape the world and spark a new arms race. Quantum technologies for military applications introduce new capabilities, improving effectiveness and increasing precision, thus leading to ‘quantum warfare’, wherein new military strategies, doctrines, policies and ethics should be established. This paper provides a basic overview of quantum technologies under development, also estimating the expected time scale of delivery or the utilization impact. Accordingly, considerable public and private investments have been made around the world to develop these technologies and leave the laboratories and enter the operational stage. Due to the continuous development of technology, the threats posed are also increasingly diverse, and quantum technologies are likely to transform our lives in the next 20 years. In this article, we provide a general introduction about quantum technologies in progress, and we will report the military applications of quantum technology for various defense fields, and finally, we will present a report on the current state of achieving this technology in the world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quantum technology
  • military applications
  • technology readiness levels (TRL)
  • quantum computing
  • electronic warfare
  • quantum sensing
  • cyber communication
[1] Zettili N. Quantum mechanics: concepts and applications. American Association of Physics Teachers; 2003.
[2] Böhm A. Quantum mechanics: foundations and applications: Springer Science & Business Media; 2013.
[3] Paris MG. The modern tools of quantum mechanics. The European Physical Journal Special Topics. 2012;203(1):61-86.
[4] Yariv A. An introduction to theory and applications of quantum mechanics: Courier Corporation; 2013.
[5] Andås HE. Emerging technology trends for defence and security. 2020.
[6] Inglesant P, Jirotka M, Hartswood M. Responsible Innovation in Quantum Technologies applied to Defence and National Security. NQIT (Networked Quantum Information Technologies). 2018.
[7] Ahmed SA, Mohsin M, Ali SMZ. Survey and technological analysis of laser and its defense applications. Defence Technology. 2021;17(2):583-92.
[8] Castelvecchi D. Quantum computers ready to leap out of the lab in 2017. Nature. 2017;541(7635).
[9] Dong D, Petersen IR. Quantum control theory and applications: a survey. IET control theory & applications. 2010;4(12):2651-71.
[10] Dowling JP, Milburn GJ. Quantum technology: the second quantum revolution. Philosophical Transactions of the Royal Society of London Series A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences. 2003;361(1809):1655-74.
[11] Gambetta J. IBM’s roadmap for scaling quantum technology. 2020.
[12] Adesso G, Bromley TR, Cianciaruso M. Measures and applications of quantum correlations. Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical. 2016;49(47):473001.
[13] Neumann NM, van Heesch MP, Phillipson F, Smallegange AA, editors. Quantum Computing for Military Applications. 2021 International Conference on Military Communication and Information Systems (ICMCIS); 2021: IEEE.
[14] Kauffman L, Lomonaco SJ. Mathematics of quantum computation and quantum technology: CRC Press; 2007.
[15] Barad K. Meeting the universe halfway: Quantum physics and the entanglement of matter and meaning: duke university Press; 2007.
[16] Park JL. The concept of transition in quantum mechanics. Foundations of physics. 1970;1(1):23-33.
[17] Steane A. Quantum computing. Reports on Progress in Physics. 1998;61(2):117.
[18] Arute F, Arya K, Babbush R, Bacon D, Bardin JC, Barends R, et al. Quantum supremacy using a programmable superconducting processor. Nature. 2019;574(7779):505-10.
[19] Finke D. Google Goal: Build an Error Corrected Computer with 1 Million Physical Qubits by the End of the Decade. Quantum Computing report. 2020.
[20] Krelina M. Quantum technology for military applications. EPJ Quantum Technology. 2021;8(1):24.
[21] Pirandola S, Andersen UL, Banchi L, Berta M, Bunandar D, Colbeck R, et al. Advances in quantum cryptography. Advances in optics and photonics. 2020;12(4):1012-236.
[22] Sergienko AV. Quantum communications and cryptography: CRC press; 2018.
[23] Degen CL, Reinhard F, Cappellaro P. Quantum sensing. Reviews of modern physics. 2017;89(3):035002.
[24] Pirandola S, Bardhan BR, Gehring T, Weedbrook C, Lloyd S. Advances in photonic quantum sensing. Nature Photonics. 2018;12(12):724-33.
[25] Mehrabi M, Zahedifar M, Hasanloo S, Nikmanesh H, Gheisari R, Li Y. Preparation and characterization of Li2B4O7 nanoparticles co-doped with Mg and Cu for thermoluminescence dosimetry of gamma-rays. Radiation Physics and Chemistry. 2022;194:110057.
[26] Knight P, Walmsley I. UK national quantum technology programme. Quantum Science and Technology. 2019;4(4):040502.
[27] Smith III FL. Quantum technology hype and national security. Security dialogue. 2020;51(5):499-516.
[28] Wallden P, Kashefi E. Cyber security in the quantum era. Communications of the ACM. 2019;62(4):120.
[29] Yepez J. Type-II quantum computers. International Journal of Modern Physics C. 2001;12(09):1273-84.
[30] Kuplic BS. The Weaponization of Outer Space: Preventing an Extraterrestrial Arms Race. NCJ Int'l L & Com Reg. 2013;39:1123.
[31] Kaltenbaek R, Acin A, Bacsardi L, Bianco P, Bouyer P, Diamanti E, et al. Quantum technologies in space. Experimental Astronomy. 2021;51(3):1677-94.
[32] Lanzagorta M, Uhlmann J, editors. Space-based quantum sensing for low-power detection of small targets. Radar Sensor Technology XIX; and Active and Passive Signatures VI; 2015: SPIE.
[33] Lanzagorta M. Underwater Communications (Synthesis Lectures on Communications), Morgan and Claypool Publishers, San Rafael, California (USA), 129. 2012.
[34] Ningsih SJ, Wadjdi AF, Budiyanto S. The Importance of Quantum Technology in National Defense in the Future.
[35] Proctor TJ, Knott PA, Dunningham JA. Multiparameter estimation in networked quantum sensors. Physical review letters. 2018;120(8):080501.
[36] Giovannetti V, Lloyd S, Maccone L. Quantum-enhanced positioning and clock synchronization. Nature. 2001;412(6845):417-9.
[37] Fernández E, Calero D, Parés ME. CSAC characterization and its impact on GNSS clock augmentation performance. Sensors. 2017;17(2):370.
[38] Daum F. Quantum radar cost and practical issues. IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine. 2020;35(11):8-20.
[39] Johnson J. Artificial intelligence & future warfare: implications for international security. Defense & Security Analysis. 2019;35(2):147-69.
[40] Supek S, Aine CJ. Magnetoencephalography: Springer; 2016.
[41] Emani PS, Warrell J, Anticevic A, Bekiranov S, Gandal M, McConnell MJ, et al. Quantum computing at the frontiers of biological sciences. Nature Methods. 2021;18(7):701-9.
[42] Chen X, Guo D, Choa F-S, Wang C-C, Trivedi S, Fan J, editors. Quantum cascade laser based standoff photoacoustic detection of explosives using ultra-sensitive microphone and sound reflector. Quantum Sensing and Nanophotonic Devices X; 2013: SPIE.
[43] Jawhar I, Mohamed N, editors. A hierarchical and topological classification of linear sensor networks. 2009 Wireless Telecommunications Symposium; 2009: IEEE.
[44] Nikmanesh H, Moradi M, Bordbar GH, Alam RS. Synthesis of multi-walled carbon nanotube/doped barium hexaferrite nanocomposites: An investigation of structural, magnetic and microwave absorption properties. Ceramics International. 2016;42(13):14342-9.
[45] Nikmanesh H, Hoghoghifard S, Hadi-Sichani B, Moradi M. Erbium-chromium substituted strontium hexaferrite particles: Characterization of the physical and Ku-band microwave absorption properties. Materials Science and Engineering: B. 2020;262:114796.
[46] Devi A. Introduction To Wireless Sensor Network and its Applications. International Journal of Engineering, Science and Mathematics. 2018;7(2):404-12.
[47] Chin W. Technology, war and the state: past, present and future. International Affairs. 2019;95(4):765-83.
[48] O’Hanlon M. Forecasting Change in Military Technology. 2020; 2018.
[49] Altmann J. New military technologies: dangers for international security and peace. S&F Sicherheit und Frieden. 2020;38(1):36-42.
[50] Venegas‐Gomez A. The Quantum Ecosystem and Its Future Workforce: A journey through the funding, the hype, the opportunities, and the risks related to the emerging field of quantum technologies. PhotonicsViews. 2020;17(6):34-8.
[51] Biever C. China’s quantum space pioneer: we need to explore the unknown. Nature. 2016.
[52] Seskir ZC, Migdał P, Weidner C, Anupam A, Case N, Davis N, et al. Quantum games and interactive tools for quantum technologies outreach and education. Optical Engineering. 2022;61(8):081809.