بررسی تاثیر میدان مغناطیسی ثابت بر راندمان حذف COD از منابع آب در سیستم تصفیه اربال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه علوم تحقیقات، تهران، ایران

2 گروه علوم دریایی، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران ، ایران

3 گروه مهندسی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

با توجه به نیاز روز افزون انسان به تصفیه منایع آب و استفاده مجدد از آن، بهبود عملکرد روش های تصفیه آب و افزایش راندمان آن بسیار مورد توجه قرار دارد.استفاده از راکتور اربال برای حذف COD توسط لجن فعال در گذشته در تحقیقات متعدد توصیه شده است. علاوه بر این، پیدا کردن روش ها و ابزار جدید به منظور افزایش راندمان این سیستم بسیار مورد توجه است. در این مقاله به بررسی تاثیر وجود میدان مغناطیسی در راکتور اربال و تاثیر آن بر راندمان حذف COD پرداخته شده است. بدین منظور در گام نخست با راه اندازی یک پایلوت در ابعاد آزمایش گاهی و رساندن آن به شرایط پایدار، راندمان سیستم در حذف COD در شرایط ایده آل بدست آمد.در ادامه دو میدان مغناطیسی با شدت های مختلف(0.8 و 1.5 میلی تسلا) در پایلوت ایجاد گردید. لازم به ذکر است این آزمایش در مدت 100 روز انجام گردید و در یک دوره 80 روزه به منظور مشاهده تفاوت بین وجود و عدم وجود میدان مغناطیسی در راندمان حذف COD نمونه برداری انجام شد. پس از تحلیل نتایج تفاوت معنا داری در خروجی راکتور پس از اعمال میدان مشاهده شد و راندمان راکتور حدود 7% بهبود پیدا کرد.البته لازم به ذکر است تفاوت چندانی در خروجی های بدست آمده از دو میدان مغناطیسی با شدت های مختلف مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation to determine the effects of magnetic field on the removal efficiency of COD within an Orbal reactor

نویسندگان [English]

  • Hooman Ghahremanzadeh 1
  • Sara Allahyaribeik 2
  • Amirhossein Javid 3
  • Amir hessam Hassani 1
1 Department of Environmental Engineering, Faculty of natural Resources and Environment, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of industry and energy, Faculty of natural Resources and Environment, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of Environmental Engineering, Faculty of natural Resources and Environment, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Taking into consideration the amassing human requirements for water resources and the use of renewable resources, inclusive of: wastewater, wastewater treatment and wastewater reuse are important points of consideration. Using of an Orbal reactor for COD removal by activated sludge is considered suitable and efficient by numerous literature sources. Furthermore, to improve removal efficiencies, it is interesting to determine the required tools and methods to decrease additional sludge creation. This study aims to investigate the performance of COD removal when a magnetic field is combined within an oxidation ditch Orbal reactor. In this research, two magnetic fields of different strengths, 0.8mT and 1.5mT, were applied to the reactor including several neodymium magnets. Results were achieved and analyzed, upon which the reactor reached a steady state. To confirm validity, results and conclusions from other relatable studies were compared with that of the achieved. The research lasted approximately 100-days and sampling was completed over an 80-days period to observe the effects when implementing a magnetic field compared to that of its absence within an Orbal reactor. This study examined the removal of COD in activated sludge. Results revealed that removal of COD was affected when implementing the magnetic field. Upon application of a 0.8mT magnetic field, removal efficiency of COD increased by 7%, Results indicated, also, that application of different strength magnetic fields had very minor differences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Magnetic field
  • activated sludge
  • Orbal oxidation reactor
  • COD removal