مقایسه کیفی داده های امواج ناشی ازباد درسواحل جزیره فارور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر

چکیده

هدف از این تحقیق، مقایسه کیفی دادههای امواج ناشی از باد در برآورد پارامترهای موج در دهانه تنگه‌هرمز در منطقه فارور است. بدین منظور ابتدا اطلاعات باد منطقه سازمان هواشناسی و اطلاعات موج اندازه‌گیری شده مربوط به سال 2010 تهیه شد. با استفاده از
 داده
های باد؛ پارامترهای ارتفاع و دوره تناوب امواج منطقه را از سه روش تجربی SMB ، SPM  و CEM پیش‌بینی نموده، سپس مقادیر به‌دست‌آمده با ارتفاع و دوره تناوب امواج اندازهگیری شده در منطقه مقایسه شد. همچنین داده های باد منطقه مورد مطالعه را از مدل ECMWF (سایت هواشناسی اروپایی) تهیه نموده و با استفاده از اطلاعات باد حاصل مجدداً ارتفاع و دوره تناوب موج منطقه بر اساس سه روش تجربی یادشده، پیش‌بینی و مقادیر حاصل با ارتفاع و دوره تناوب واقعی منطقه مقایسه شد. با برآورد ارتفاع موج قبل از نقطه شکست بر اساس مقادیر پیش‌بینی‌شده با داده‌های مختلف، میزان انرژی موج حاصله از آنها برای تبدیل به انرژی الکتریکی با یکدیگر مقایسه شد. درنتیجه‌گیری کلی، کیفیت داده های باد سازمان هواشناسی منطقه در برآورد ارتفاع موج از روش تجربیSMB) ) و دوره تناوب موج با روش SPM)(نزدیکی بیشتری با دادههای واقعی منطقه موردمطالعه داشته و می توان از این دادهها در تبدیل انرژی موج به انرژی الکتریکی استفاده نمود. بیشترین ارتفاع موج قبل از نقطه شکست در حدود 0/71متر و عمق در نقطه شکست در حدود 0/91متربهدست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Qualitative Comparison of Wind Wave Data at the Faror Coasts

چکیده [English]

The goal of this study is a qualitative comparison of wind data in estimation of wave parameters from wind data at the mouth of Hormuz Strait, in Faror area. For this purpose, wind and wave data recorded over a period of one year were selected. Wave height and wave period were predicted separately using wind data through experimental methods SMB, SPM and CEM. The predicted wave height and wave period were compared with observational data. Also, a new wind data set from the ECMWF (European Center for Medium Range Weather Forecast) relating the same time period and the same area was obtained and analysis was also conducted again based on ECMWF wind data using experimental methods, SMB, SPM and CEM, and the new predicted wave height and wave period were compared with measured data. Results show that the quality of measured wind data in estimation of wave height through experimental method (SMB) and wave period through (SPM) method are higher than that of forced by the ECMWF data. So the predicted values are closer to the actual data. As a general conclusion measured data are more suitable in estimation of electrical energy from the waves. Maximum wave height before breaking point and breaking depth were obtained 0.71m and 0.91m respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • wind waves
  • Wave Energy
  • ECMWF model
  • wave height
  • Experimental methods
[1] چگینی وحید، چگینی فاطمه، تائبی سهیلا. ارزیابی و مقایسه روش‌های نیمه‌تجربی و عددی در پیش‌بینی مشخصات امواج بنادر امیرآباد و بوشهر. مهندسی دریا. 1378؛4(7):41-57.
[2] درخشان شاهرخ، مصطفی قره‌باغی احمد رضا، چناقلو محمدرضا. پیش‌بینی مشخصات امواج دریا در منطقه بوشهر. اولین کنگره ملی مهندسی عمران؛  1383اردیبهشت  ماه 22 – 24؛ تهران، ایران.
[3] چگینی وحید، چگینی فاطمه، گلشنی علی‌اصغر، تائبی سهیلا. امواج ناشی از باد و پیش‌بینی آن‌ها در خلیج‌فارس، دریای عمان و دریای خزر. تهران: انتشارات مؤسسه ملی اقیانوس‌شناسی؛1391.
[4] Lazarus SM, Wilson ST, Splitt ME, Zarillo GA. Evaluation of a wind-wave system for ensemble tropical cyclone wave forecasting. part II: Waves. Weather and Forecasting. 2013 Apr;28(2):316-30.
 
 
[5] Manual SP. Coastal Engineering Research Center. Department of the Army, Waterways Experiment Station. 1984;1.
[6] لیو زو، فریگارد پیتر. تولید و تحلیل امواج تصادفی. ترجمه وحید چگینی. تهران: انتشارات مرکز ملی اقیانوس‌شناسی؛ 1385.
[7] Engineers UA. Coastal engineering manual. Washington, DC: U.S Army Corps of Engineers; 2002. Engineer Manual 1110-2-1100.
[8] Jin S, Yan X, Zhang H, Fan W. Weight–length relationships and Fulton’s condition factors of skipjack tuna (Katsuwonus pelamis) in the western and central Pacific Ocean. PeerJ. 2015 Feb 12;3:e758.