نویسنده = رکسانا موگویی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کارایی روش گیاه پالایی در کاهش هم زمان نمک و نیترات از آب خام

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 25-32

زهره یونسی پورماسوله؛ کامران لاری؛ رکسانا موگویی