داوران

راهنمای داوران

داوران سال 1398

  فهرست داوران:

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
سید علی آزرم سا فیزیک دریا دانشگاه تربیت مدرس / فیزیک دریا
حسین آقامحمدی فیزیک دریا دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
محمد احمدنژاد فیزیک دریا عضو هیات علمی در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
عباس اسدزاده دانشگاه جامع امام حسین(ع)
عبدالرضا اسرار لیزر آکوستیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مهدی اسماعیلی فیزیک دریا عضو هیات علمی، گروه اقیانوس شناسی، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
محمد اکبری نسب استادیار دانشگاه بابلسر
سارا الله یاری بیک فیزیک دریا دانشگاه آزاد
امیر الهیاری دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مژگان امتیازجو محیط دریا هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
پوریا امیدوار دانشگاه یاسوج
هادی امیری پردازش سیگنال و تصویر، آشکارش و تخمین، سونار استادیار دانشکده فنی دانشگاه تهران
یاسر امینی دانشگاه شیراز
جواد امینی فروشانی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
امید باوی دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا دانشگاه صنعتی شیراز
مرتضی بختیاری فیزیک دریا دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
محمد علی بدری عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم و فن آوری زیر دریا دانشگاه صنعتی اصفهان
صدیقه بصیرجعفری آکوستیک و صوت
محمد هادی بهمن پور فیزیک دریا دانشگاه وسترن استرالیا
علیرضا بینش عضو هیات علمی دانشگاه مالک اشتر
بهمن تاج فیروز دانشگاه
مسعود ترابی آزاد فیزیک دریا دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
مجتبی ثروت خواه عضو هیات علمی دانشگاه آزاد، واحد مرودشت
حسین ثقفی فر دانشگاه صنعتی مالک اشتر
امیرحسین جاوید فیزیک دریا گروه علوم فنون دریایی دانشگاه علوم تحقیقات
سعید جلالی اسدآبادی دانشگاه اصفهان
علی جمشیدی دانشگاه شیراز
داود جهانی دانشگاه آزاد اسلامی
وحید چگینی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
محسن حاتمی دانشگاه یزد
سمانه حامدی دانشگاه صنعتی شیراز
کورش حسنلی دانشگاه صنعتی شیراز- هیات علمی
محمود حسینی فرزاد دانشگاه شیراز
طاهره حق روستا فیزیک دریا پژوهشگر
سمیه حقیقت دانشگاه خوارزمی
سعید خادمی
محمدرضا خلیل آبادی فیزیک دریا استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
شاپور خورشیدی دانشگاه شیراز
همایون خوشروان مرکز مطالعات و تحقیقات دریای خزر
محمد حسن خوشگفتارمنش فیزیک دریا دانشگاه قم
حمیده دقیق
ابوالفضل دلبری فیزیک دریا دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
مجتبی ذوالجودی فیزیک دریا معاون پژوهشی و فناوری مرکز ملی اقیانوس شناسی و علوم دریایی
محمد رضا رئیس السادات دانشگاه نیریز
امین رئیسی دانشگاه آزاد سما
مریم راه بانی فیزیک دریا دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان
علی رستم نژادی عضو هیات علمی دانشگاه مالک اشتر
علی رستم نژادی انتشار امواج آکوستیکی، الکترومغناطیسی و ... عضو هیات علمی
مهدی رستمی فیزیک دریا دانشگاه
اکبر رشیدی ابراهیم حصاری فیزیک دریا دانشگاه تربیت مدرس نور
قاسم رضایی دانشگاه یاسوج
معصومه رضایی
روح اله رضوی نژاد انتشار امواج آکوستیکی، الکترومغناطیسی و ... دانشگاه جامع امام حسین (ع)
عباس رنجبر
محمد زارع احتشامی سونار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محمد علی زاهد دانشگاه خوارزمی
امیر زعیم باشی پردازش سیگنال و تصویر، آشکارش و تخمین استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
کریم سلیمی نیریز
محمدرضا سهیلی فر آکوستیک و صوت، سونار عضو هیات علمی دانشگاه نوشهر
مصطفی سیادت موسوی گروه آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت
سید علی رضا سیدین پردازش سیگنال و تصویر، آشکارش و تخمین گروه مهندسی برق، دانشگاه فردوسی مشهد
مریم سیوف جهرمی فیزیک دریا دانشکده علوم و فنون دریایی و جوی دانشگاه هرمزگان
حسین شاهمیرزایی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مهدی شریف دانشگاه آزاد شیراز-گروه مهندسی پلیمر
راحله شفیعی
علی شکیبا آزاد
نیما شهنی کرم زاده فیزیک دریا دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
مریم شیعه علی فیزیک دریا دانشگاه فرهنگیان مشهد
ابراهیم صادقی دانشگاه یاسوج
سعید صادقیان پردازش سیگنال و تصویر، آشکارش و تخمین دانشکده نقشه برداری، سازمان نقشه برداری کشور
طیب صادقی فر فیزیک دریا دانشکده فنی و مهندسی سقز
غلامرضا صالحی
مجتبی صانعی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
محمد صبائیان دانشگاه شهید چمران
مسعود صدری نسب فیزیک دریا، محیط دریا عضو هیات علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
رسول صدیقی بناب
طاهر صفرراد استاد گروه جغرافیا دانشگاه مازندران
روح الله طالبی توتی آکوستیک و صوت دانشیار/ دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت
دکتر عارفی دانشگاه شیراز
مجید عباسپور جام جم
کاووس عباسی
علی عبداللهی فر استادیار
علی عرب انتشار امواج آکوستیکی، الکترومغناطیسی و ... گروه فیزیک، مجتمع علوم کاربردی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مجتبی عظام فیزیک دریا دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
فاطمه علمی دانشگاه مازندران
عباسعلی علی اکبری بیدختی فیزیک دریا موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
روح الله عمادی فیزیک دریا گروه مهندسی نقشه برداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
محمدرضا غریب رضا محیط دریا رئیس گروه تحقیقات مهندسی رودخانه و سواحل، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور
حسین غفوریان
زهرا غلامی فیزیک دریا دانشجوی دکتری فیزیک دریا، گروه فیزیک دریا، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
حسین فرجامی فیزیک دریا هیات علمی / پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
فرزاد فرزاد احمدیان مبدل ها و ترانسدیوسرها هیات علمی دانشگاه آزاد شهرضا
حسن فروزانی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
امین فقیهی
محمد فیاض محمدی فیزیک دریا دانشگاه خرمشهر
سرمد قادر فیزیک دریا دانشگاه تهران
حسن قاسمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر
ارم قاضی فیزیک دریا دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
مژگان قاضی میر سعید فیزیک دریا موسسه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی ایران
مجید قدسی حسن آباد محیط دریا گروه صنایع دریایی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
محمد رضا کازرانی وحدانی هیات علمی
علی کاظمی محیط دریا دانشگاه
مسعود کاوش تهرانی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محمد جواد کتابداری دانشگاه صنعتی امیر کبیر
عباس کرمی گروه جامدات، دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا، دانشگاه صنعتی شیراز
علیرضا کشاورز دانشگاه صنعتی شیراز
ولی کلانتر انتشار امواج آکوستیکی، الکترومغناطیسی و ... عضو هیات علمی دانشگاه یزد
محمد جواد کلایی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
رضا کمالی فیزیک دریا دانشگاه شیراز
فرشته کمیجانی شرکت نواندیشان محیطهای رودخانه و دریا، تهران، ایران
کریم کنارکوهی فیزیک دریا دانشگاه صنعتی مالک اشتر
کامران لاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
بهزاد لایقی مدیر علوم جوی سازمان هواشناسی ایران-تهران
راضیه لک
عباس مالیان پردازش سیگنال و تصویر، آشکارش و تخمین دانشگاه شهید رجایی
امید ماه پیکر گروه فیزیک دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
افشین محسنی آراسته عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال دانشکده علوم و فنون دریایی گروه فیزیک دریا
حسین محمد عسگری دانشگاه علوم دریایی خرمشهر
مهدی محمد مهدیزاده فیزیک دریا دانشگاه هرمزگان
علی محمودی پردازش سیگنال و تصویر، آشکارش و تخمین سازمان هوافضا
محمود مرادی دانشگاه شیراز
رضا مردانی مبدل ها و ترانسدیوسرها عضو هیات علمی
حسین مروتی فیزیک دریا دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران و تهران شمال و مالک اشتر مدعو
احمد مشاعی لیزر آکوستیک دانشگاه تربیت مدرس
مظاهر معین الدینی دانشگاه تهران
یاسر مقصودی فیزیک دریا دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
حسین ملکوتی فیزیک دریا، محیط دریا دانشکده علوم وفنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
داریوش منصوری فیزیک دریا عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس مدیر گروه فیزیک دریا
مصطفی منفرد مسقانی فیزیک دریا، محیط دریا استادیار/دانشگاه صنعتی مالک اشتر
حسام الدین مهرفر فیزیک دریا دانشگاه آیت ا... بروجردی
مستانه مهندسی نمین فیزیک دریا استادیار گروه علوم علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آستارا، ایران
سید محمود موسوی فیزیک دریا پسا دکتری/دانشگاه شیراز
مهدی میراعلم عضو هیات علمی / دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
حمید نادگران لیزر آکوستیک دانشگاه شیراز
محمد علی نجارپور فیزیک دریا دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر
سمیه نهاوندیان فیزیک دریا گروه فیزیک دریا/ دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی/ دانشگاه تربیت مدرس/ نور/مازندران/ ایران
مجید نورانیان اصفهانی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
حسین نیک منش دانشگاه شیراز
غلامرضا هنر آسا دانشگاه صنعتی شیراز
امیر ودیعی دانشگاه صنعتی شیراز
بشرا وفایی فیزیک دریا مدرس / دانشگاه آزاد اسلامی
علیرضا وفایی نژاد هیات علمی/دانشگاه شهید بهشتی
عباس ولی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
آزاده ولی پور استادیار/ دانشگاه آزاد اسلامی جویبار