ارزیابی دو مدل عددی موج در پیش بینی ارتفاع امواج شمال دریای عمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشکده علوم پایه، دانشگاه علوم دریایی امام خامنه ای، زیباکنار

چکیده

یکی از مهمترین پارامترهای بیان حالت دریا امواج هستند. اطلاع از مشخه های امواج برای طرح ریزی فرآیندهای بلند مدت و نیز در اغلب فعالیت های دریایی اعم از ساحلی و فراساحلی از اهمیت زیادی برخوردار است. مایک 21 و سوان دو مدل عددی موج نسل سوم هستند که بطور گسترده ای از آن ها در مدل سازی های عددی مورد نیاز کاربری های مهندسی و تحقیقات ساحلی استفاده شده است. در این تحقیق، قابلیت های این دو مدل موج در پیش بینی مشخصه های امواچ در دو نقطه جاسک و چابهار در ناحیه شمالی دریای عمان مورد ارزیابی قرار گرفته است.  در این راستا داده­های هر دو مدل با داده های میدانی بویه­های موج نگار مستقر در این دو نقطه مقایسه شده و با استفاده از روش های آماری تحلیل نتایج انجام شده است. نتایج، دقت بالای این دو مدل در پیش بینی مشخصه­های امواج در هر دو نقطه را نشان می دهد. در منطقه جاسک، نتایج مدل مایک  نسبت به مدل سوان ، همبستگی بهتری با داده های بویه جاسک دارد و از دقت بالاتری برخوردار هستند،  اما پراکندگی بیشتری دارند. در منطقه چابهار نیز، از نزدیکی بسیار زیاد مقادیر اریبی و نیز خطای جذر میانگین مربعی دو مدل و از طرفی کمتر بودن ضریب پراکندگی مدل مایک  در مقایسه با مدل سوان، می توان نتیجه گرفت که مدل مایک   نتایج بهتری را در پیش بینی ارتفاع امواج در این منطقه ارائه می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of two Wave Numerical Models to Predict the Wave Height in North of Oman Sea

نویسنده [English]

  • mahmud reza abbasi
Imam Khamenei Marine Science and Technology, Zibakenar, Iran
چکیده [English]

One of the most important parameters of sea state expression are waves. It is important to know the wave characteristics for long-term process planning as well as for most inshore and offshore activities. MIKE21_SW and SWAN are two third-generation numerical wave models that have been widely used in numerical modeling for engineering applications and coastal research. In this paper, the capabilities of these two wave models in forecasting the wave characteristics at two points in the northern part of the Oman Sea are evaluated. In this regard, the data of both models are compared with field data of buoys located at these two points and the results were analyzed using statistical methods. The results show the high accuracy of these two models in forecasting wave characteristics at both points. Both models show slightly down estimated the wave height but highly correlated results with intermediate data in predicting wave height at both points. Also, the root mean square error of the results indicates the high accuracy of these two models in forecasting the wave heights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mike21-SW
  • SWAN
  • Waves
  • Oman
  • predicting