کلیدواژه‌ها = معادله انتقال آلودگی
تعداد مقالات: 1
1. حل تحلیلی معادله دوبعدی و غیرماندگار انتقال آلودگی برای شرایط اولیه و مرزی دلخواه

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 111-123

ندا مشهدگرمه؛ مهدی مظاهری؛ جمال محمدولی سامانی