دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 4، مرداد 1396، صفحه 1-88 

مقاله پژوهشی

پردازش داده های مغناطیسی دریا و استخراج نقشه ناهنجاری های مغناطیسی

صفحه 1-10

محمدرضا خلیل آبادی؛ محسن صفی خانی؛ حسین شاهمیرزایی


مطالعۀ آزمایشگاهی امواج درونی ناشی از حرکت یک جسم استوانه‌ای در یک شارۀ چینه‌بندی شده

صفحه 33-39

محمد اکبرنژاد بایی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ محمد اکبری نسب؛ مجتبی عظام؛ سارا اله یاری بیک


انعکاس امواج منظم از دیوارهای ساحلی صندوقه‌ای

صفحه 41-50

مهدی اسماعیلی؛ مریم راه‌بانی؛ علی کرمی خانیکی


پایش کم فشاری‌های جوی و تاثیر آنها بر تراز آب دریای خزر

صفحه 51-65

نگین حاتمی باورصاد؛ داریوش منصوری؛ محمدرضا خلیل آبادی