دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 14، اسفند 1401 
پیش یابی ارتفاع امواج خلیج مکزیک با استفاده از شبکه عصبی و تبدیل موجک

صفحه 23-42

همایون احمدوند؛ محمد اکبری نسب؛ ایمان اسمعیلی پایین افراکتی؛ محمد علی نجارپور


بررسی تهدید سیل بر فرآیند آبرسانی در کلانشهر رشت

صفحه 59-71

سید عباس اسدی؛ مژگان زعیم دار؛ سید علی جوزی