دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 13، اسفند 1400 

مقاله پژوهشی

تخمینی از جریان های سطحی تنگه هرمز با استفاده از مدل GMDH

صفحه 1-16

همایون احمدوند؛ محمد اکبری نسب؛ ایمان اسماعیلی پایین افراکوتی؛ محمد علی نجارپور


بررسی تاثیر میدان مغناطیسی ثابت بر راندمان حذف COD از منابع آب در سیستم تصفیه اربال

صفحه 17-25

هومن قهرمان زاده؛ سارا الهیاری بیک؛ امیرحسین جاوید؛ امیر حسام حسنی


طراحی و شبیه سازی قیچی جراحی التراسونیک

صفحه 119-131

محمدرضا ظفرخواه؛ عبدالرضا اسرار؛ محمد رضا کازرانی وحدانی


مقاله مروری

جستاری بر توسعه و کاربردهای فناوری های کوانتومی

صفحه 153-169

حسین نیک منش؛ محمدرضا بنافیان؛ اسماعیل پورجعفر