دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 12، دی 1400 

مقاله پژوهشی

تدقیق شبیه‌سازی موج آب کم‌عمق بوشهر از طریق تولید باد محلی با تکنیک شبکه عصبی مصنوعی

صفحه 1-19

فرشته کمیجانی؛ مسعود منتظری نمین؛ مهدی کبریایی؛ محمد حسین نعمتی؛ حمید خلیلی


پیش بینی جریانات سطحی آب های تنگه هرمز با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

صفحه 35-45

همایون احمدوند؛ محمد علی نجارپور؛ محمد اکبری نسب؛ ایمان اسمعیلی پایین افراکتی


بررسی تأثیر احداث موج‌شکن نخل‌ناخدا در الگوی جریان و کدورت در منطقه

صفحه 47-58

مجید زارع زاده؛ مریم راه بانی؛ صمد حمزه یی؛ مازیار خسروی


بهبود حساسیت هیدروفن با استفاده از ترانزیستور گیت معلقِ دارای Proof Mass در فرکانس‌های پایین

صفحه 71-77

روزبه نگهداری؛ محمد زارع احتشامی؛ حسین شاهمیرزایی؛ محمدرضا کازرانی وحدانی