دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. تأثیر فشار هیدرواستاتیک برمینیمم نویز ترانزیستورهای AlGaN/GaN با تحرک بالای الکترونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1400

رجب یحیی زاده؛ زهرا هاشم پور


2. آشکارسازی خطوط ساحلی با تکنیک پردازش تصویرهای ماهواره‌ای در بخشی از خلیج مکزیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1400

محمد احمدنژاد؛ مهدی اکبرزاده؛ سعید فرهادی پور؛ حسن محمدی


3. بررسی تاثیر ساختار مولکولی الاستومرهای پلی یورتان گرمانرم بر خواص آکوستیک و اتلاف صوت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1400

علی یزدانی؛ مجتبی زبرجد؛ حبیب دانش منش


4. مطالعه جریان جزرومدی و جریان باقیمانده در خلیج فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1400

ارم قاضی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ مجتبی عظام؛ مجتبی ذوالجودی؛ مسعود ترابی آزاد


5. شناسایی منبع آلاینده با حل تحلیلی معادله انتقال آلودگی به صورت معکوس در زمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1400

عرفان پرمنون؛ مهدی مظاهری


6. محاسبه نرخ انتقال رسوبات هم‌اندازه کرانه‌راستا در مناطق ساحلی با استفاده از نظریه نیمه‌خودسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1400

زهرا غلامی؛ کامران لاری؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ امیرحسین جاوید


7. الگوی امواج ناشی از باد در دریای خزر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1400

حسین فرجامی؛ اکبر رشیدی ابراهیم حصاری


8. مدل سازی عددی ورود به آب مایل یک پرتابه‌ی پر سرعت استوانه‌ای و بررسی اثر حرکت چرخش محوری بر رفتار دینامیکی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1400

جلال محمدی؛ محمد امین اکبری؛ جلیل فریدونی