دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

مطالعه آزمایشگاهی اثرات سطح بر روی افت و خیزهای سیگنال اکوستیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401

زینب مسجدی؛ سارا الهیاری بیک؛ محمد اکبری نسب؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ امیر هومن حمصی


بررسی تغییرات بلندمدت خط ساحلی جزیره کیش با استفاده از روش دورسنجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1402

مریم راه‌بانی؛ رحیمه شمسایی؛ زرافشان سالاری؛ دانیال قادری


مقایسه مدل های رگرسیون خطی وغیرخطی مبتنی بر یادگیری ماشین برای برآورد میزان کلروفیل آ در سواحل قشم و هرمز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1402

میترا نعیمی؛ زهرا عزیزی؛ محمدصدیق مرتضوی؛ سیده لیلی محبی نوذر؛ مجتبی عظام


ارزیابی روش های پیشبینی تغییرات سرعت شناور در هنگام مواجه با امواج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1402

مهریار علی محمدی؛ حسین کریم پور؛ حامد سامدلیری؛ مهدی محمد مهدیزاده