کلیدواژه‌ها = جریان سطحی
مطالعۀ تغییرات فصلی جریان‌های سطحی اقیانوس هند شمالی با استفاده از داده‌های باد و ارتفاع‌سنجی ماهواره‌ای

دوره 5، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 13-23

مینا محمدی پسند؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ حسام مهرفر


بررسی ترکیب تبدیل های موجک و شبکه عصبی در پیش بینی جریان های سطحی تنگه هرمز

دوره 2، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 47-59

همایون احمدوند؛ محمد علی نجارپور