کلیدواژه‌ها = میدان باد
تعداد مقالات: 1
1. به‌کارگیری یک سامانه همادی توسعه داده‌شده برای مدل WRF جهت پیش‌بینی میدان باد سطحی در محدوده خلیج فارس

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 41-54

سرمد قادر؛ دانیال یازجی؛ محسن سلطان پور؛ محمد حسین نعمتی