کلیدواژه‌ها = باد
ارزیابی روش های پیشبینی تغییرات سرعت شناور در هنگام مواجه با امواج

دوره 8، شماره 2، اسفند 1401

مهریار علی محمدی؛ حسین کریم پور؛ حامد سامدلیری؛ مهدی محمد مهدیزاده


پایش کم فشاری‌های جوی و تاثیر آنها بر تراز آب دریای خزر

دوره 3، شماره 1، مرداد 1396، صفحه 51-65

نگین حاتمی باورصاد؛ داریوش منصوری؛ محمدرضا خلیل آبادی