کلیدواژه‌ها = زیردریایی
مدل‌سازی و شبیه‌سازی شدت هدف برای زیردریایی روسی کلاس آکولا

دوره 5، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 43-49

علی بیات؛ عباس بشارتی سیدانی؛ هادی امیری


تخمین عمر باقیماندة بدنه فشار یک زیردریایی از دیدگاه مکانیک شکست، در سناریوهای مختلف عمق‌روی

دوره 5، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 137-152

سید میثم حسینی؛ بهروز اسدی؛ احمد رهبر رنجی؛ امیر خدابخشی


طراحی و ساخت نرم‌افزار شبیه‌ساز برخط مشخصه جبرانی شناورهای فرومغناطیس با استفاده از حلقه‌های جریان الکتریکی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 85-93

داوود رهی؛ میرمحمدرضا سیدحبشی؛ محسن حسامی؛ محسن صفی خانی