کلیدواژه‌ها = شارش باروتروپیکی
تعداد مقالات: 1
1. محاسبه جریان ژئوستروفیک در اقیانوس اطلس شمالی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 11-19

مهری فلاحی؛ مسعود صدری نسب