کلیدواژه‌ها = جریان حجمی
تعداد مقالات: 2
1. شبیه سازی جریان حجمی در مصب اروندرود با استفاده از مدل MIKE 21

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-10

محمدرضا خلیل آبادی؛ باقر بهروز


2. بررسی پارامتر جریان حجمی در تنگۀ هرمز با استفاده از مدل عددی MIKE21

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 15-26

سید حسین حسن تبار بزرودی؛ محمد رضا خلیل آبادی