نویسنده = مریم راه بانی
بررسی تأثیر احداث موج‌شکن نخل‌ناخدا در الگوی جریان و کدورت در منطقه

دوره 7، شماره 1، دی 1400، صفحه 47-58

مجید زارع زاده؛ مریم راه بانی؛ صمد حمزه یی؛ مازیار خسروی


شبیه‌سازی با روش پیچک بزرگ لایة آمیخته شمال دریای عربی متأثر از شکست موج و گردش لانگمویر ناشی از مونسون تابستانی

دوره 4، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 27-36

ایمان مهرابی دستنایی؛ حسین ملکوتی؛ اسماعیل حسن زاده؛ مریم راه بانی


بررسی امکان رخداد فراجوشی ساحلی در حوالی دماغه جاسک

دوره 4، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 69-84

حسنیه قائمی؛ مریم راه بانی؛ سعید شربتی


انعکاس امواج منظم از دیوارهای ساحلی صندوقه‌ای

دوره 3، شماره 1، مرداد 1396، صفحه 41-50

مهدی اسماعیلی؛ مریم راه‌بانی؛ علی کرمی خانیکی