نویسنده = مسعود صدری نسب
مطالعۀ پدیدۀ فراجوشی ساحلی در سواحل ایرانی خلیج عمان با استفاده از داده‌های سنجش از راه دور

دوره 4، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 1-13

ندا آصف جاه؛ مسعود صدری نسب؛ امیر اشتری لرکی؛ محمد اکبری نسب


استخراج شوری سطحی آب دهانه رودخانه اروند با استفاده از تصاویر ماهواره و روش‌های آماری

دوره 3، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 29-40

عباس عینعلی؛ مسعود صدری نسب؛ محمد اکبری نسب


محاسبه جریان ژئوستروفیک در اقیانوس اطلس شمالی

دوره 3، شماره 1، مرداد 1396، صفحه 11-19

مهری فلاحی؛ مسعود صدری نسب


اثر باد بر روی تغییرات چگالی در مدل اقیانوسی آزمایشگاهی با کف ناتراز

دوره 2، شماره 2، مهر 1395، صفحه 27-40

زهره حیدری نشلی؛ محمد تقی زمانیان؛ مسعود صدری نسب


مدل‌سازی ساختار میدان‌های دما و شوری آب دریای خزر با استفاده از مدل POM

دوره 1، شماره 1، مهر 1394، صفحه 1-13

داریوش منصوری؛ مسعود صدری نسب؛ محمد اکبری نسب