نویسنده = امیرحسین جاوید
شبیه سازی عددی گردش و پیچک‌های میان مقیاس اقیانوسی در خلیج فارس و دریای عمان

دوره 8، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 11-22

مینا عاشوری؛ سارا اله یاری بیک؛ مجید قدسی؛ امیرحسین جاوید


بررسی تاثیر میدان مغناطیسی ثابت بر راندمان حذف COD از منابع آب در سیستم تصفیه اربال

دوره 7، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 17-25

هومن قهرمان زاده؛ سارا الهیاری بیک؛ امیرحسین جاوید؛ امیر حسام حسنی


محاسبه نرخ انتقال رسوبات هم‌اندازه کرانه‌راستا در مناطق ساحلی با استفاده از نظریه نیمه‌خودسانی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 13-24

زهرا غلامی؛ کامران لاری؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ امیرحسین جاوید