نویسنده = مهدی کرباسیان
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی و ارائه الگوی طراحی و توسعة الزامات تعمیرپذیری سیستم‌های یک شناور دریایی به کمک تصمیم‌گیری چندمعیاره

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 95-111

محسن خسروی فر؛ مهدی کرباسیان؛ سید اکبر نیلی پور طباطبایی


2. تخمین بهبود قابلیت اطمینان طراحی سیستم تولید برق زیردریایی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 71-90

مهدی کرباسیان؛ سعید سالاری؛ فاطمه رشیدیان