نویسنده = محمد تقی زمانیان
تعداد مقالات: 1
1. اثر باد بر روی تغییرات چگالی در مدل اقیانوسی آزمایشگاهی با کف ناتراز

دوره 2، شماره 2، مهر 1395، صفحه 27-40

زهره حیدری نشلی؛ محمد تقی زمانیان؛ مسعود صدری نسب