نویسنده = رضا مردانی
شبیه‌سازی و مشاهدۀ تجربی تولید پالس صوتی با تابش پالس لیزر روی فلز

دوره 5، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 125-132

حسین شاهمیرزایی؛ عبدالرضا اسرار؛ رضا مردانی؛ محمد هادی سخنور


طراحی تقویت کننده کلاس-D ولتاژ بالا با بازخورد توان برای بارهای پیزوالکتریک

دوره 4، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 75-84

رضا تقوی؛ عبدالخالق محمدیان دهزیری؛ محمدرضا خلیل آبادی؛ رضا مردانی


بررسی تغییر دمای سیال بر عملکرد ترانسدیوسر آکوستیکی توان بالا

دوره 3، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 21-27

محمد هادی سخنور؛ رضا مردانی