نویسنده = محمد اکبری نسب
تخمینی از جریان های سطحی تنگه هرمز با استفاده از مدل GMDH

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1400

همایون احمدوند؛ محمد اکبری نسب؛ ایمان اسماعیلی پایین افراکوتی؛ محمد علی نجارپور


پیش بینی جریانات سطحی آب های تنگه هرمز با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 7، شماره 1، دی 1400، صفحه 35-45

همایون احمدوند؛ محمد علی نجارپور؛ محمد اکبری نسب؛ ایمان اسمعیلی پایین افراکتی


بررسی اثر غیرخطی سرعت باد اندازه گیری شده در پیش بینی ارتفاع امواج ناشی از باد

دوره 6، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 71-83

همایون احمدوند؛ محمد علی نجارپور؛ محمد اکبری نسب؛ ایمان اسمعیلی پایین افراکتی


مطالعۀ تجربی طیف امواج درونی ناشی از حرکت یک مدل هیدروفویل شکل در یک شارۀ چینه‌بندی شده

دوره 5، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 33-42

محمد اکبرنژاد بایی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ محمد اکبری نسب؛ سارا الله یاری بیک؛ مجتبی عظام


مدل‌سازی سرعت جریان جزرومدی با استفاده از نرم‌افزار TELEMAC-2D (مطالعه موردی: خلیج بوشهر)

دوره 5، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 61-71

محمد اکبری نسب؛ معصومه رسولیان؛ نادیا طالب پور؛ علی ناصری


مطالعۀ پدیدۀ فراجوشی ساحلی در سواحل ایرانی خلیج عمان با استفاده از داده‌های سنجش از راه دور

دوره 4، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 1-13

ندا آصف جاه؛ مسعود صدری نسب؛ امیر اشتری لرکی؛ محمد اکبری نسب


مطالعۀ جبهه های سطحی در دریای عمان

دوره 4، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 19-31

سالار یزدانفر؛ امیر اشتری لرکی؛ محمد اکبری نسب؛ ابوالفضل دلبری


استخراج شوری سطحی آب دهانه رودخانه اروند با استفاده از تصاویر ماهواره و روش‌های آماری

دوره 3، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 29-40

عباس عینعلی؛ مسعود صدری نسب؛ محمد اکبری نسب


مطالعۀ آزمایشگاهی امواج درونی ناشی از حرکت یک جسم استوانه‌ای در یک شارۀ چینه‌بندی شده

دوره 3، شماره 1، مرداد 1396، صفحه 33-39

محمد اکبرنژاد بایی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ محمد اکبری نسب؛ مجتبی عظام؛ سارا اله یاری بیک


بررسی تغییرات مساحت پلوم رودخانۀ‌ اروند با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای

دوره 3، شماره 1، مرداد 1396، صفحه 67-77

سیده نسترن هاشمی؛ محمد اکبری نسب؛ طاهر صفرراد


مدل‌سازی ساختار میدان‌های دما و شوری آب دریای خزر با استفاده از مدل POM

دوره 1، شماره 1، مهر 1394، صفحه 1-13

داریوش منصوری؛ مسعود صدری نسب؛ محمد اکبری نسب


بررسی تحلیل طیفی متقابل جریانات زیرسطحی در تنگه‌ی هرمز

دوره 1، شماره 1، مهر 1394، صفحه 25-31

محمد اکبری نسب؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ مهدی جعفرزاده مایوان