نویسنده = محسن صفی خانی
طراحی و ساخت نرم‌افزار شبیه‌ساز برخط مشخصه جبرانی شناورهای فرومغناطیس با استفاده از حلقه‌های جریان الکتریکی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 85-93

داوود رهی؛ میرمحمدرضا سیدحبشی؛ محسن حسامی؛ محسن صفی خانی


پردازش داده های مغناطیسی دریا و استخراج نقشه ناهنجاری های مغناطیسی

دوره 3، شماره 1، مرداد 1396، صفحه 1-10

محمدرضا خلیل آبادی؛ محسن صفی خانی؛ حسین شاهمیرزایی