نویسنده = منصوری، داریوش
تعداد مقالات: 3
2. پایش کم فشاری‌های جوی و تاثیر آنها بر تراز آب دریای خزر

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 51-65

نگین حاتمی باورصاد؛ داریوش منصوری؛ محمدرضا خلیل آبادی


3. مدل‌سازی ساختار میدان‌های دما و شوری آب دریای خزر با استفاده از مدل POM

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-13

داریوش منصوری؛ مسعود صدری نسب؛ محمد اکبری نسب